Sgrusciu de' scupa nova (Second Parte)

Sgrusciu de' scupa nova (Second Parte)

51) Mo’ vi dicu chi successa    O
Nci fhù puru menza rissa
Avanzaru testa a testa
Micu, vincia la scommessa.
52) Fhuru appena decia voti   O
Chi lu fhiciaru vincira
Duva jiru li devoti
Dissa Gianni, chjinu d’ira.
E no’ si rendìa capaci   O
C’ogni ntura sbraitava
Ca perdìu li seguaci
Puru chigghji chi pagava.
Vitta Ntuoni chi ridìa   O
Chi la manu sbentulava
A gridati nci dicìa:
chigghu vinu cu lu paga?
Quandu Micu s’insediau   O
E pigghjiau u poteri a manu
Tutti quanti l’accittau
E parrava nmodu stranu.
De’ domana vi prumientu   Mi
Ca li strati su puliti
Esta lu ringrazziamentu
E tant’attru meritati.
Tutta l’acqua da muntagna  Mi
Ricogghjiuta a na cisterna
Nci a mandamu a cui si lagna
Cu na pompa cchjiù moderna.
E tappamu chigghji Buca   Mi
Duva trasanu li topi
E fhacìmu mu s’affuca
Cui li usa cuomu scopi.
Pe’ cu vo’ mu vajia a Mara  Mi
Ajiu a menta na’ trovata
A lu Ponta cu na Draga
Truovu gghà, l’acqua salata.
60) Fhazzu fhara na piscina   Mi
Bella randa e cu servizzi
A li Termi gghà vicina
E ni cacciamu tanti sfizi.
Ma pe’ mo’ vi basta chistu   Mi
C’ha mu fhazzu prima a Giunta
Ha mu i sciegghjiu nta sta lista
Tra la genta chi ccà cunta.
Ha mu pigghjiu li cchjiù miegghjiu
Cu diploma o laureati   Mi
Mo’, su io chi mi li sciegghjiu
Pemmu siti amministrati.
Ha mu mientu n’Assessori   Mi
Pe’ i muzzuni de lu passu
Pemmu cacciu lu fhetòri
De li fhiltri gghà all’ammassu.
E pua, vistu ca mi truovu   Mi
Pemmu bloccu st’amminazzi
Io nda mientu n’attru nuovu
Pemmu guarda li pisciazzi.
Li problemi cchjiù mportanti Mi
Chi riguardanu li tassi
No’ li riendu cchjiù pisanti
Vi li fhazzu li cchjiù vasci.
Pe’ li giuvini e i cotrari   Mi
Chi hanu vogghjia de’ palloni
Cacciu chigghji ruvettari
E mientu puru li lampioni.
Speciarmente nta l’estati   Mi
Quandu arrivanu emigranti
Grasti e fhjiuri nta li strati
Mu accogghjimu tutti quanti.
Chistu fhu lu bellu dira   O
De’ stu nuovu personaggiu
No’ sapimu quantu dura
Si d’Aprili fhina a Maggiu.
Ma la vita no’ si fherma   O
E i paruoli vanu a fumu
No’ nci fhù nuggha cunferma
E com’ierimu ccà simu.
70) Micu havìa prumisu tantu   O
Ma na cosa no’ a sapìa
Ca non’era pua nu Santu
E no nci fhù na miglioria.
L’attru jiuornu nta lu Passo   O
Discutìa cu Pettirussu
Esta tuttu nu scunquassu
Dissa, e si tappau lu mussu.
Guarda ccà quantu muzzuni   Pr
Chi nci sunu canti canti
‘o mu nd’avarissa unu
Chi li cogghjia tutti quanti.
No nc’è cchjiù Totu Morelli  Pr
E morìu puru Pepponi
Chisti eranu modelli
E no’ nc’eranu bidoni.
Pala, scupa e na carretta   Pr
A li cincu e a matinata
Chi scupava senza fhretta
E ogni strata pulizzata.
Pua dassava scupa e pala  Pr
Appojiati a nu puntuni
La carretta para para
Divacava a lu cafhuni.
Mo’, su tutti ammascarati   Pr
Cu li nguanti e cu l’elmettu
Sunu puru ossequiati
Cu salutu e cu rispettu.
Unu è addettu pemmu guida Pr
Nu fhurgoni cassonatu
N’attru stacia pemmu vida
Si de’ ncunu esta guardatu.
Si nc’è ncunu nta la chjiazza  Pr
Chi nescìu mu fha la spisa
Senta sgrusciu de’ ramazza
E vida st’uomini ndivisa.
Si pe’ strata nc’è na buca   Pr
E de’ chista nescia l’acqua
Pua chjiantara na Lattuca
Mu s’acconza passa Pasqua.
80) Quattru fherra misi ntuornu Pr
Cu nu nastru jiancu e russu
E no’ sentanu cchjiù scuornu
Mancu storcianu lu mussu.
Jamu avanti de stu modu   Pr
Cancellandu li diritti
Li problemi vannu mbrodu
E restamu suli e affritti.
Pe’ fhortuna a stu paisi   Pr
Nci su migghji associazioni
E ti sgasci de’ li risi
A certi manifhestazioni.
Nc’è cu penza a i Penzionati  Pr
Nc’è cu bada a i Vecchjiariegghji
Chi de’ tutti su scordati
Abbandunati a sti viniegghji.
Nc’è cu penza mu organizza   Pr
Giti e Fhiesti nta l’estati
Chista vita mu addirizza
Nommu sunu abbandunati.
Mu si jiocanu a li carti   Pr
Ncuna birra a lu patruni
Nommu restanu ndisparti
O mu restanu dijiuni.
Cui lu jiuornu e San Giuseppa Pr
Mangia Ciciari cu Pasta
Senza mancu mu li zzappa
Rinnovandu chista fhesta.
Quandu a Ottobre nc’è la Fhera
Vinu jiancu a volontà   Pr
Nta na Bettula de’ sira
Pipi fhritti e Baccalà.
Mu ricogghjianu i cotrari   Pr
Pe’ na squatra de’ palloni
Ncì su quattru volontari
Certamente signoroni.
Pe’ fhortuna nci su chisti  Pr
Tutti mossi de’ passioni
No’ su certi specialisti
O competenti de’ palloni.
90) Nc’è cu va mu si diverta   Pr
Cui si senta Maradona
Li sportivi stannu all’erta
Si la squatra vajia bona.
Ma nta chistu, duva sunu  O
Tutti l’Amministraturi
‘oh mu nd’avarissa unu
De’ qualunque sia culuri.
No’ nci fhanu mancu casu Pr 
Ca lu Lidu è abbandunatu
E nugghu chjiuda chigghu invasu
Chi nta Mara esta sbadatu.
Quandu ncunu vajia a mara   Pr
Pemmu arma ncuna tenda
Dinnu cà no’ nci pua stara
C’hai mu paghi ncuna ammenda.
No’ nci mporta si su chigghji   Pr
Chi pulizzanu la spiaggia
Chi de’ Curnga sunu fhigghji
E chi su mossi de’ la rabbia.
Tanta genta esta scuntenta  Pr
Ca la cosa nò, nò và
Tutti havìamu nta la menta
Li prumisi de’ O.P.L.A.
No’ si vida nu fhoccigghjiu   Pr
Mu si tagghjianu li spini
Pala e scupa, cu li pigghjia
Mu pulizza li tumbini?
No’ nc’è cchjiù nu Fhuntanieri
E mastru Cicciu già morìu   Pr
No’ nc’è mancu u Trumbettieri
Chi abbisava e si nda jia.
Mo, li pisci de’ lu Pizzu   Pr
Non’arrivanu a la chjiazza
Scumparìu chistu servizzu
Ma la gente no’ si ncazza.
Nc’esta ancora cui nci crida  Pr
Ca u partitu e l’O.P.L.A.
Sta cercandu, ma no’ trova
N’attru nuovu Barilà.
100)Quandu arriva gente nova   Pr
Chi prumenta e no’ mantena
Chistu è sgrusciu e scupa nova
Mangia, viva, e si nda mprena.

 

Personaggi:
Oratore                           O            Colui che introduce gli eventi
Giovanni (Giuanni)           Gi           Ricco e prepotente (nullafacente)
Antonio (Ntuoni)              An          Amico di Giovanni (contadino)
Domenico (Micu)             Mi           Figlio di Antonio Ingegnere
Vito (Vitu)                       Vi           Figlio di Antonio Economista
Don Franco                     DF          Parroco del paese
Pettirussu                        Pr          Osservatore critico degli eventi