Nu Governu d'Animali

Nu Governu d’Animali.
 di: Er. Ga.
1)                E’ de tiempu chi nci pienzu
Mu fhacìmu na riunioni  (Cane)
Mu trovamu lu cunzienzu
Mu fhacìmu l’elezioni.
2)Hajiu tuttu pe’ li mani (Cane)
Nta st’elencu d’animali
Nci su Turchji cu Cristiani
Nci su puru li Majiali.
Nci su Gatti, nci su Cani (Cane)
Li Conigghji e li Gagghjni
Li Cavagghi cu li Ciucci
Tartarughi e Canarini.
Muli e Polli su’ ndisparti (Cane)
Cu Criceti e Pappagagghi
No’ pecchì no’ fannu parti
Ca su pari a li Cavagghi.
Ma scusati, mi scordai (Cane)
Mu presentu sti Caprietti
Chi pe’ igghi sunu guai
Ca diventanu pruppietti.
E si ncunu ch’è presenti (Cane)
E no’  lu misi nta sta lista
Senza stori e ne’ lamenti
Mu nci penza ch’è na svista.
Mo’ chi simu tutti quanti (Cane)
N’obiettivu ni ponimu
Ca no’ simu mendicanti
E ca miegghjiu ha mu stacìmu.
Tutti havìmu nu patruni (Cane)
Na perzuna chi ni cura
Ma no’ tutti su Baruni
Ncunu certu ni trascura.
Nc’esta cu fhatiga troppu (Cane)
Cu ha li cuontri supa i spagghi
Ed’è a chistu chi purtroppu
Già nci fhicimu li cagghi.
10) Io l’esempiu vi lu dugnu (Cane)
Cuomu puru chista Gatta
Si stai fhiermu cu lu grugnu
La patruna è soddisfatta.
E ti fhanu mu stai tonzu (Cane)
Supa u liettu o lu divanu
E si pua no’ fai lu strunzu
Intra sini lu sovranu.
Io s’abbaiu per’esempiu (Cane)
O si grattu sutta a porta
Nommu fhazzu ncunu scempiu
Sutta casa già mi porta.
E sta gatta chi s’alliscia (Cane)
Chi zumpetta a destra e a manca
Puru ca no’ lu capiscia
Ogni vota la fha fhranca.
E si a ncunu nc’izza a cuda (Cane)
Nci vo’ dira c’ha mu jioca
No’ nci crida ch’esta Giuda
E no’ nci vajia mu trasloca.
E pua mbrazza si la pigghjia (Cane)
E nci alliscia chistu pilu
Si l’abbrazza cuomu fhigghjia
Nci accarizza lu profhilu.
Tutti intra no’ stacìmu (Cane)
No nc’è postu pe vui tutti
Ed’allora ha mu eleggimu
Chigghu ch’è, lu fhutta a tutti.
Cominciamu a stabilira (Cane)
Li medagli de chist’annu
O s’havìmu de sentira
Ncunu abbusu o ncunu ngannu.
Si nc’è ncunu chi ha mu parra (Cane)
Mu protesta o mu propona
Senza fhara na gazzarra
Vena avanti s’ha mu espona.
Fhazzu io de presidenta (Cane)
Ca canusciu li patruni
Su de chisti l’assistenta
E de li Cani nu Gurpuni.
20) No’ ti para ch’è n’abusu (Criceto)
Mu si sempe a lu cumandu
Mu ti fhai lu prisentusu
E mu ni mandi pua a lu sbandu?
Ma chi bua mu nda capisci (Cane)
De diritti e de doveri
No’ sì carni ne’ si pisci
S’ha mu simu mo’ sinceri.
Ti ricuordu ca tu arrivi (Cane)
De paisi assai luntanu
E ca mo’ mind’accorgivi
Ca tu sì nu ciarlatanu.
Nta na rota fhatta a caggia (Cane)
No’ fai attru ca girara
Mi fhai vènara na raggia
E no’ ti puozzu muzzicara.
Nonostanti chistu fhara (Cane)
Tu t’abbutti de Caroti
No’ ti pua mancu lagnara
T’acconzai cu certi voti.
Io ti vitti fhora caggia (Cane)
Masticara ogni cosa
Mi sembravi na servaggia
E non’ieri rispettosa.
Mona arrivi e vua ragiuni (Cane)
Nentemenu mu si ncapu
Ti darìa nu timpuluni
E ti rupparìa la capu.
Nc’è ncun’attru chi pretenda
Mu mi caccia de stu postu (Cane)
O chjiudimu la fhaccenda
Si no’ nc’è nugghu dispostu?
Mi virguognu mu lu dicu (coniglio)
Ma non’hava tantu tuortu
E non’è ca sugnu amicu
E nemmenu sugnu ntuortu.
T’arrogasti stu dirittu (coniglio)
Mu cumandi a tutti quanti
Pua fhai fhinta ca sì affhrittu
E ca ni tratti cu li nguanti.
30) Certu tu no’ nci rimetti (coniglio)
Cuomu a nui la vita ntera
Dici ca non’hai difhetti
E nui fhinimu nta ramera.
E’ pe’ tia chi fa la vita (coniglio)
Mangi, duormi e cachi fhora
No’ subisci u caru vita
E ti nda fhutti de cu mora.
Dimmi tu ch’è chi ti manca (Cane)
Si fai fhigghji a tutta spiana
E non’è ca sini stanca
Ca no’ sini n’artigiana.
Si trattatu e miegghjiu a miegghjiu
Cu li fhuogghji de Caciaru (Cane)
E ti dugnu nu cunzigghjiu
Nommu fhai lu burdellaru.
Quandu mangi li Caroti (Cane)
Chiggha pagghjia o na lattuca
Penza buonu a cu hai mu voti
Ca nc’è ncunu chi t’affuca.
Dimmi tu chi ti servìa (Cane)
Chistu volu de Gagghina
Scinda de sta scrivanìa
Nommu dassi cacatina.
Arrivau lu turnu mio (Gallina)
Pemmu parru e mu ragionu
Ca no’ sì Dominiddìo
E nemmenu lu Patronu.
Ca lu superiori mio (Gallina)
Li Bargigli l’hava randi
Ma non’è ca è nu Ddio
Ma esta avvezzu a li cumandi.
Sai de nui quantu nda misa (Gallina)
Assettati a na poltrona
E lu sai chi mi prumisa?
Ca divientu na matrona.
Vieni cca’ vicinu a mia (Gallina)
Fha vidìra chista crista
E ca nu jiocaturi tua
Li dominichi l’ha mbista.
40) C’accussì si ngelusiscia (Gallina)
E vui tutti cca presenti
V’accorgiti ch’è na Biscia
E no’ po’ fara u presidenti.
Ca sta carica mportanti (Gallina)
Non’è donu de nu Ddio
Ha mu sunu li votanti
Cuomu a lu patruni mio.
Si boliti mu u viditi (Gallina)
Quandu stacia nta la caggia
No’ nci sunu prefheriti
Tutti quanti ha mu l’assaggia.
Propri chista è la virgogna (Cane)
De sta razza d’animali
Fhuru propri na scalogna
Vi lu dicu ccà papali.
Lu cacciaru cu la fhorza (Cane)
E arrivaru i Coccodrilli
Ni fhuttiru puru a borza
Chiggha massa de mbecilli.
Propri a chiggha chi ciangìa (Cane)
Nci bastaru dui paruoli
Mu ni menta in’agonìa
Mu ni pigghjia pe’ citruoli.
Però tu nd’approfhittasti
Ni cacciasti cu eleganza (Cani di razza)
E toccandu certi tasti
Ni cacciasti la speranza.
Puru Cani simu nui (Cani di razza)
Ma de razza genuina
Cu lu cuomu e cu lu cui
Ni mentisti nta cantina.
T’accoppiasti cu sta Gatta
Manovrandu chistu e chigghu
E si senta soddisfatta (Cani di razza)
Ca ti fhacia de puntigghu.
Pemmu sì ricanuscenta (Cani di razza)
Nci dunasti pisci fhriscu
A chigghu ch’era presidenta
Propi patra do’ ministru.
50) M’aspettava sta battuta (Cane)
E propi vui mi nda parrati
Ca sta storia è già patuta
Mona mbeci vi scordati.
Era cca chi ti volìa (Cavallo)
Pemmu ammetti chistu fhara
Ca no’ sì na garanzia
E mo’ t’hajiu e sputtanara.
No’ mi para ca sì eredi (Cavallo)
De la Gurpi beneditta
Ca si sulu in malafhedi
E approfhitti de’ l’affritta.
Dassi sulu puorti apierti (Cavallo)
Fhai mu trasa chistu e chigghu
Soprattuttu a li cchjiù sbierti
No’ nci tuorci nu capigghu.
Non’è chista la sbintura (Cavallo)
La rovina la cchjiù randa
Ca perdisti la misura
E diventasti capubanda.
Rovinasti sti cotrari (Cavallo)
Chisti viegghji rimbanbiti
Chi no trovanu ripari
Ca su tutti annichiliti.
Io li vijiu a li mercati (Cavallo)
O davanti a ristoranti
Cuomu Surici affamati
Cu na manu lesinanti.
E lavoru no’ si trova (Cavallo)
Mu guadagni la jiornata
Sembra propi malanova
Siti propi razza ngrata.
No’ nc’è Cana de sta razza (Cavallo)
Chi non’ha lu mussu luordu
Fhà la genta mu si ncazza
 Chistu è chi ti ricuordu.
Ma lu sienti stu discurzu (Maiali)
Li capisci sti paruoli
O vua mu sì puru l’Urzo
E ha mu simu cchjiù pignuoli?
60) Io t’abbiertu statti attientu
E no’ dira “stai serenu” (Maiali)
Ca sicuru arriva tiempu
E fhai la fhini e Nazzarenu.
Propi mo’ chi simu amici (Maiali)
Nui Majiali cu i Cavagghi
Ti strappamu li radici
Si s’uniscianu li Gagghi.
Li studiai li tiempi vuostri (Cane)
Cu fhucili e manganeggha
V’assimigghjiu a tanti mostri
Chi si mangianu i vudeggha.
Mi ricuordu chigghu puorcu (Cane)
Chi de corpu fhù Fhiuritu
Chi mangiava cuomu n’Uorcu
Era vuostru lu partitu.
E chigghu Ciucciu milanesi (Cane)
Chi arrobbava li lingotti
Chi cu tutti era cortesi
E frequentava li salotti.
E’ na ura chi ti sientu (Corvo)
Ca ti fhai lu comunista
Chi ti sienti nu portientu
E chi ti fhai lu moralista
Appojiatu a sta rameggha (Corvo)
Ti studiai de capu a piedi
E sentìa sta canzuneggha
E st’elencu e liccapiedi.
No’ nc’è jiuornu da’ simana
Chi no’ nc’esta na notizia (Corvo)
C’arrestaru ncunu Cana
In attesa de giustizia.
Nc’è cu mangia, nc’è cu arrobba
Cui de corpu si dimetta (Corvo)
C’appartena a ncuna lobba
Chi nci duna la pastetta.
No’ ti basta cchjiù chiggh’uossu
Chi de sempre russicasti (Corvo)
Ca lu vua sempre cchjiù gruossu
Pigghji puru l’antipasti.
70) Tra vui Cani v’intenditi (Corvo)
sosteniti lu poteri
ma tra brevi vi nda jiati
e li fhinimu sti misteri.
No’ nda’ unu ch’arrussiscia (Corvo)
Chi s’ammuccia o si virgogna
Chista Gatta fha la Gheiscia
E chiggh’attru è na carogna.
Non’appena si distrattu (Corvo)
E no’ nci pienzi nu minutu
Si sulleva e all’intrasattu
Tuttu quantu s’ha fhuttutu.
Cca cu nui ti fhai lu fhorta  (Corvo)
Ma cu chiggha vasci a cuda
Niesci sempre cu la scorta
Ma lu sanu ca si Giuda.
Fhai lu cana de salottu  (Corvo)
Ma si ncuntri lu Pastori
No’ si cchjiù nu signorottu
Vasci a cuda cu pudori.
No’ nc’è cchjiù nu Pappagagghu
Sunu muti i Canarini (Corvo)
Ca nci fhìciaru lu cagghu
E ammutaru i Pesciolini.
Fhicia Roma na gazzarra (Corvo)
Cu l’appalti s’arricchiru
Portau tutti a la sbarra
Ma fhu sulu nu ragiru.
Mi penzava ca cangiava (Corvo)
Chist’andazzu de arrobbara
Ma tornaru chigghi tiempi
Ed’è inutili sperara.
Nc’era pagghjia, nc’era fhienu
Nc’era ndianu cu luppini (Corvo)
Vui fhacistuvu lu pienu
Puru cu li nocciolini.
Mu carmati li protesti (Corvo)
Mu ammucciati sti latroni
Siti propi fhatti apposta
No’ facimuni illusioni.
80) Sienti mona cu è chi parra
Qu’è chi grida qu’è chi sbotta
Ca Fhilippu jiu a la sbarra(Cane)
Ca crijiau na’ bancarotta.
Arrobbava cuomu all’attri (Cane)
De nascostu o la mpalisi
Vi fhaciti li fhurbastri
Ma mi venanu li risi.
Vui diciti e disfaciti (Cane)
Proponiti e pua volati
Ma supa a chigghu chi boliti
Mancu vui siti accordati.
Puru quandu parri nchjiazza
Chi mi mandi vaffanculu      (Cane)
Cu sta Gatta chi m’abbrazza
Lu dicìmu ca si sulu.
Quandu ncunu ti cuntesta  (Cane)
All’internu do’ partitu
Puru ch’esta genta onesta
Dici ch’è nu scimunitu.
Ma scusati nu momentu (Aquila)
Vui parrati d’arrobbara
Mancu sutta giuramentu
Vi voliti rassegnara?
Mentre vui vi cuntestati (Aquila)
Vi chjiamati latri nfacci
De dinari v’abbuttati
E non’è ca siti pacci.
Lu spettaculu no’ manca  (Aquila)
L’argomentu nc’esta puru
Ma la genta esta stanca
Ca no’ vida lu futuru.
Chigghu puocu chi guadagni (Aquila)
De lavoru o de penzioni
E puru chugghu chi sparagni
No’ ti basta e tassazioni.
No’ nc’è sordu chi vi basta (Aquila)
Ne’ tampocu v’arrenditi
No’ boliti sulu pasta
Tutti quanti li Partiti.
90) Ma no’ nci pigghjiati gustu 
Ca nui tutti capiscimmi    (Aquila)
E nta tuttu stu trambustu
De dinari v’arricchimmi.
Fhina a mo’ l’hai fhatta fhranca
C’hai mentutu la fhiducia  (Aquila)
Ca pe’  ognunu si na Banca
E a paruoli ti sfiducia.
Ma si cuomu stai diciendu  (Aquila)
Mienti a brevi l’elezioni
A mu ti nda vai fhujiendu
Cu sta massa de’ coglioni.
Ma lu tiempu ancora l’hai  (Aquila)
Mu nci pienzi seriamente
E hai mu vidi chi hai mu fhai
Mu si sarva chista gente.
Pe’  li diebita chi avìmu   (Aquila)
No’ rescìmu pe’  li spisi
Certu è ca vi tenimu
Mu arrobbati a la mpalisi.
Riduciti li stipendi   (Aquila)
Sti penzioni fhatti d’oru
Rinunciati a li provendi
Ca nesciti cu decoru.
Na proposta la fharìa   (Aquila)
Mentarìa l’acchjiappa Cani
Mu cacciamu st’idiozìa
De fharabutti e de puttani.
Soprattuttu li randagi   (Aquila)
Nommu trovanu Cassoni
E mu li truovi margi, margi
Chista massa de buffoni.
Nu serviziu pe’ la gente (Aquila)
No’ lu truovi chi funziona
Curpa de’ stu dirigente
Chi no’ penza e no’ ragiona.
Vui li leggi li fhaciti  (Aquila)
Propri fhatti a la misura
Ma no’ simu rimbambiti
Chi ha mu jiamu a la sbintura.
100) De cca supa io vi vijiu (Aquila)
Chi fhacìti li fhurbetti
Chi fhaciti lu pezzijiu
E chi movìti marionetti.
Nda fhacistuvu paruoli (Capretti)
Tutti quanti a la rinfusa
Ma no’ sulu vui cagnuoli
La fhacistuvu cumpusa.
Soprattuttu Tu patruni (Capretti)
No’ ni puorti cchiù rispiettu
Ma no’ nd’hava cchjiù cazzuni
Soprattuttu s’è Capriettu.
No’ facisti mai nu cennu (Capretti)
Mai na cosa mu n’aiuti
Signu ca non’hai cchjiù sennu
E ca no’ simu canusciuti.
Già lu ranu lu mportamu (Capretti)
Ndianu e uorjiu no’ si chjianta
Dimmi tu, nui chi mangiamu
Pana untatu all’acqua santa?
S’è pe tia no’ nc’è speranza
Ca lu viecchjiu ha mu lavora
E’ cu tia la maggioranza (Capretti)
Mentre nui stacimu fhora.
No’ trovasti ancora a nugghu
Mu ti mina nu cazzuottu (Capretti)
Cu na petra o cu nu zzugghu
Cuomu fhù a lu Sessantuottu.
Nui chi simu l’elettori (Capretti)
Non’havìmu nenta ntasca
Ma si n’aiutanu li Tori
V’acchjiappamu cu na fhrasca.
Puru curpa nd’hanu igghi (Capretti)
Ca vi stanu sempre ntuornu
No’ vi ruppanu i mascigghi
Cu la testa e cu nu cuornu.
Ma lu tiempu non’è guierciu
Dissa u surici a la nuci (Capretti)
Dammi tiempu ca ti pierciu
Mo’  tu dicu suttavuci.
110) Già nui simu nta lu scuru
E pe’ nui no nc’è speranza (Capretti)
N’arrobbastuvu u fhuturu
Vui, v’inchjistivu la panza.
Ti nda niesci ogni sira (Capretti)
Cu li numari truccati
Ca fhacisti già sparira
Tutti li disoccupati.
Sai qual è la tua fhortuna (Capretti)
E de chigghi arriedi a tia
Puru e chiggha Babbasuna
Esta sta Democrazìa.
Ca nu populu ch’è onestu
Ch’è civili e rispettusu (Capretti)
No’ ti spara pe’ pretestu
Puru ca tu si n’abusu.
Ma aspetta cu pacienza (Capretti)
Cu na calma certosina
Mu ti menta mpenitenza
E mu ti porta a la rovina.
Chi ti sembra chista vita (Capretti)
Si lavoru no’ trovamu?
Non’è mancu garantita
E ni costringi mu emigramu?
Chi nda dici de sti viecchji (Capretti)
Chi ti cercanu dinari
Cuomu certi fhierriviecchji
Cu l’aspettu de’ crapari?
La virgogna è cosa seria (Capretti)
E pe’ chistu no’ vi tocca
Ma nc’è sulu cattiveria
E va mangiati cu la mbrocca.
Tu ricuordi u sessant’uottu (Capretti)
Chi cangiau lu mundu ‘nteru?
Nci vorìa chigghu cazzuottu
Pemmu ruppa stu misteru.
Simu propri a lu confini (Capretti)
De na randa ncazzatura
Senza Polli e ne’ Gagghini
Nescia n’attra criatura.
120) Mu nci penza lu Signuri
La Madonna e Gesù Cristu (Capretti)
Mu ni caccia e sti sbinturi
E mu alluntana st’anticristu.
Er. Ga.
 
Cane
Renzi
Gallina
Santanchè
Gatta
Boschi
Pollo
Berlusconi
Criceto
Vendola
Coccodrilli   
Monti-Fornero
Coniglio
Alfano
Cane di Razza
Bersani
Capretti
Ragazzi d’oggi
Tori
Forze armate
Cavallo
Salvini
Maiali
Meloni
Ciuccio
Bossi
Volpe
Berlinguer
Pappagalli
Rutelli
Corvo
Grillo
Pastore Tedesco
Merkel
Aquila
Popolo
Pesciolini
Di Pietro
Canarini
Socialisti