Sgrusciu de scupa nova

Sgrusciu de' scupa nova

 

1)      Nta la ruga de Pruscinu
E nta lu misi de Jennaru
Cu nicatuli e cu vinu
Si brindava a nu cotraru.
2)      Tutti ntuornu li parienti
Sia vicini ca luntani
Era sempre chjinu e gienti
Li cchjiù miegghjiu paisani.
L’aspettavanu de anni
Cuomu fhussa nu messia
Sia li zziani ca li nanni
Cuomu eredi a garanzia.
Nonostanti lu guadagnu
Ricogghjiutu tutti l’anni
Nci tenianu a lu sparagnu
Ca aspettavanu stu giuanni.
A nchjianata do’ Carvaru
Doppu Giuanni nescìu Ntuoni
Fhesteggiaru stu cotraru
Senza tanti cirimuoni.
Si criscìu cu tantu latta
Tantu amuri e pana cuottu
Na gagghjina e na crapetta
Cu poseggha e cu viscuottu.
Criscìu fhorta e poderosu
Sbertu e puru ntelligente
Fhu cu tutti rispettosu
E no nci mancava nenta.
Ntuoni e Giuanni fhuru amici
A la scola jienu assema
No’ cu i stessi benefhici
Superaru ogni problema.
Arrivatu a vintunanni
Ntuoni dissa: mo’ mi spusu
Io no’ sugnu cuomu Giuanni
Chi de’ i fhimmini è paurusu.
10) Nci nesciru dui cotrari
Nta lu giru de’ dui anni
Micu e Vitu tantu cari
Benvoluti de’ li nanni..
Si criscianu a vista d’uocchjiu
Belli, vispi e rispettusi
Ntuoni ntantu vindìa uogghjiu
Pemmu criscia sti moccusi.
Ntuoni zzappa, chjianta e cogghjia
Ca fhamigghjia nci criscìu
Mentre Giuanni non’ha vogghjia
Ca nta nenta arricchiscìu
Vindìa tierri, ranu e uogghjiu
Chi li nanni nci dassaru
Nci pigghjiava puru l’uorghjiu
‘O colonu do’ Massaru.
E spendìa all’impazzata
Offrìa a destra e puru a manca
Ntuoni dissa: è na cazzata
Mu esta sociu de la Banca.
No’ dassava mancu pagghjia
E sciagrava de’ patruni
Non’havìa na fhamigghjia
E passijiava cu bastuni.
Era e tutti riverutu
Salutatu e ossequiatu
Ed’intantu Micu e Vitu
Già s’havianu laureatu.
Micu diventau ngegnieri
Vitu era economista
Ma nto paisi e sti mistieri
No’ nd’havìa lavoru mbista.
Lu poteri è cosa nota
Lu gestiscia cu ha li sordi
Ma si gira cuomu a rota
Non’è sulu pe’ st’ingordi.
Ntuoni tantu nci sperava
Sia pe’ Micu ca pe’ Vitu
E ca Giuanni l’occupava
Nta la Banca o nta n’Ufficiu.
20) No’ nci fhù na soluzioni
Ne’ pe’ l’unu ne’ pe’ l’attru
No’ si fhiciaru illlusioni
Ma cercavanu riscattu.
Ntuoni tuttu s’aspettava
Tranni chista soluzioni
E la mente arrovegghava
E penzau all’Elezioni.
Mente fhina e scarpa grossa
Mu cuntrasta st’apparati
Ntuoni fhicia la sua mossa:
Micu e Vitu candidati.
Happa nmenta lu partitu
Cu na sigla tutta nova
Pecchì si sentìa fheritu
E volìa tuttu mu rinnova.
Tu, domana sai chi fai?
Dissa a Vitu nta la ricchji
Nta la chjiazza hai pemmu vai
E mu mbicini li cchjiù ricchi
Mu nci parri de’ progressu
De fhuturu e de’ lavori
Ca cu è onestu non’è fhessu
E ha mu lotta pe’ l’onori.
Si pua ncunu ti domanda
Chi partitu è chistu ccà
Nci rispundi che n’idea randa
E ca si chjiama O.P.L.A.
Tuna Micu vai a la missa
E t’assietti avanti avanti
E si lu Prieviti ti fhissa
Fhai ca prieghi tutti i Santi.
Si a la fhini ti domanda
E ti porta nsegrestìa
Sa ca diventasti randa
E dinci pemmu vota a tia.
Mu nda parra all’Omelìa
De stu nuovu tua partitu
Ch’è pe’ tutti garanzia
E ca no’ sini scemunitu.
30) Ch’esta troppu lu poteri
Chi hava Giuanni nta li mani
E senza arti e ne’ mistieri
Tratta tutti cuomu cani.
Na domanda ti la fhazzu
Ca no’ capiscìvi buonu
Si perdura chist’andazzu
O si cangia chistu suonu.
l’Onestà non’è pe’ tutti
Lu Progressu è de vidira
Lu Lavoru duna fhrutti
E garantiscia l’Avvenira.
No’ vorìa chistu partitu
Mu diventa n’attra cosa
Ca de’ chistu fhui patitu
E la genta è sospettosa.
Ca si l’O diventa Odiu
E la P diventa Fhilu
Lu Lavoru è n’episodiu
E d’Avvenira no’ mi fhidu.
E de Giuanni chi penzati?
Ch’è nu randa lavativu
Vui de igghu fi fhidati
Ch’esta nu speculativu?
E de l’Amministrazioni?
Chi pe’ nugghu fhacia nenta?
Vui viditi soluzioni
Mu si cangia u Presidente?
Vinni ccà pemmu v’abbiertu
De’ sta nova situazioni
No’ pecchì mi sientu espertu
E hajiu ntasca soluzioni.
Vu fhacìti ncunu giru
Nta la chjiazza e a li Gurnali
Ca vi caccianu u respiru
Li pisciazzi e Triccannali.
Mancu e viernu arriva l’acqua
Nta li casi de’ lu Spizzu
E nta lu chjianu de’ Vivacqua
Diventau ormai nu vizzu.
40) Strati chjini de’ limora
Spini supra marciapiedi
Nta li rughj ogni dimora
Propri a stentu stacia mpiedi.
Si d’estati vai a lu mara
E pretendi mu stai a galla
Ti si stringia puru u cora
Tantu l’acqua esta gialla.
l’acqua scurra strati strati
E si spera nommu è attru
Mentre tutti l’impiegati
Su assettati e soddisfatti.
E si vidi spazzatura
Ch’esta fhora li bidoni
No’ nc’è nugghu chi si cura
Ca no’ nc’esta cchjiù Pepponi.
S’esta chistu chi vi piacia
Ed’è chigghu chi voliti
Giuanni stacia nta bambacia
E puru vui vi la riditi.
Ma si a genta si ravvida
E cerca n’opportunità
La vincimu chista sfida
Fhesteggiamu cu: O.P.L.A.
Mo vi dassu e mi nda vajiu
Ca a patrima ha mu ajiutu
Vajiu e fhazzu l’operajiu
E pe’ chistu vi salutu.
Ca aprimmi puru a vutti
De lu vinu de’ st’annata
Giuanni già mbitau a tutti
Vo’ mu fhà na cumparsata.
Tra patati, pipi fhritti
E malangiani a lu cugniettu
Li mbrijiaca chigghji affritti
E li manda nta lu liettu.
Pe’ chjiudira la sirata
Io prumientu avanti a tutti
Ca si pigghjiu na nculata
Mi l’accattu io sti vutti.
50) Testimuoni tutti quanti
De’ sta semplici scommessa
Ca vi trattu cu li nguanti
E no’ fhina nta na ressa.
. . . Continua