Chi notizia mi portasti? (5)

Chi notizia mi portasti? (5)

di: Er. Ga.

PERSONAGGI: 

 • Concetta                Mamma impicciona
 • Antonella               Mamma di Betta
 • Antonio (Ntuoni)     Marito di Concetta
 • Gianni                    Figlio di Concetta
 • Vincenzo                 Marito di Antonella
 • Elisabetta (Betta)     Figlia di Antonella
 • Domenico                Ex Fidanzato di Betta       
 • Carmela                 Ragazza messa incinta da Domenico
 • Battista                  Cognato di Concetta
 • Carlo                     Cugino di Concetta e Avvocato
 • Maria                     Mamma di Carmela
 • Don Vito                 Parroco
 • Felicia                    Sarta
Carlo si presenta con appropriati regali mentre Concetta lo consiglia su Betta.
201) Chi si bellu stamatina       C
Profhumatu e sorridente
A  l’amuri de’ Bettina
No’ sì certu indifferente.
202) Vi portai sti quattru fhjiuri   C
E chist’attri su pe’ Betta
Pe la mamma u portafhjiuri
E na borza de’ vacchetta.
Penzai puru a don Vicienzu   C
E nci portài sta cascia e vinu
Ca ni dezza lu  cunzienzu
E mu su’ viva cu vicinu.
Trasa ccà nta sta cucina   C
Ca sistemu chisti fhjiuri
Ca pua jiamu gghà sposina
E sigillamu chist’amuri.
Si nci fhussa la tua mamma    C
E  chigghu patra sportunatu
Sarìa n’attru lu programma
Ca t’havìanu illuminatu.
Ca na cosa chi dicìa   C
E  nci cercava a la Madonna
Puru sutta  malatìa
Pemmu è na belladonna.
La fhigghjiola chi ti truovi     C
E chi ti segua nta la vita
Mu ti porta buoni nuovi
Chiggha ch’è la prefherita.
E sta Betta è fhatta apposta   C
Mu t’illumina la vita
Ed’è chista la risposta
Chi ti sana la fherita.
Ma no’ sini sulu tuna   C
Chi guadagni nta stu fhara
Puru iggha la sportuna
S’è cu tia la jietta a mara.
210) Mona jiamu ch’è già ura   C
Ca t’ajiutu cu sti pacchi
ma pe’ mia è n’avventura
Cu sti scarpi cu li tacchi.
Arrivano a casa di Antonella e trovano la porta aperta.
Ccà no’ simu nta Torinu   C
E la porta è sempre aperta
Ccà l’appuojiu chistu vinu
Ca non’hai mu stai all’allerta.
Arrivammi,  e vieni ccana   C
Mu ti pigghji chisti cuosi
Ligatilu chistu cana
Vieni e pigghjiati  sti ruosi.
Puru u cana ti fhà fhesta   C
Oltre a Betta e a la patruna
La canuscia a gente onesta
La distingua la perzuna.
Grazzi assai de chisti ruosi   B
De stu vasu, de stu vinu
Sunu cuosi pe’ lussuosi
Ma venìti ca trasìmu.
Io vi dassu e mi nda vajiu    C
Ca nc’è Ntuoni chi m’aspetta
Ca lu cana cu st’abbajiu
Mi la misa chista fhretta.
Ca stasira ni vidimu    C
Passi mu ni salutamu
Stabilimu chi fhacìmu
E gghà lu prieviti ha mi jiamu.
Concetta prima di andarsene si propone come testimone di nozze.
Viegnu io pe’ testimuoni    C
S’ha mu fhirmu ncuna carta
O sinnò portati a Ntuoni
Si ritardu ggha la sarta.
Certi vuoti è esagerata   A
Si comincia pemmu parra
Ma è na’  fhimmina ngarbata
Ch’è  difficili mu sgarra.
Propi a mia mi  lu diciti    Ca
Ca criscìvi assiemi ad’iggha
Fhacìa  pranzi sapuriti
E mi stujiava li morviggha.
220) Pua partivi pe’ li studi   Ca
Mamma e Patrima moriru
Fhuru propi tiempi crudi
La pigghjiava sempre ngiru.
Ojia sai chi preparammi?    B
Tagghjiarini cu crapiettu
Ti nda tocca cientu grammi
Nommu pierdi l’intellettu.
Si si mangia o no’ si mangia    Ca
Chistu puocu mi nda mporta
Si ti guardu chista fhrangia
Io mi sientu fhorta fhorta.
Pe’ sta cosa chi dicisti    B
Già ti mieriti nu vasu
Ca non’è ca tu venisti
E no’ sugnu cchjiù gelosa.
Ha mu fhili bellu drittu    B
E hai mu sienti sulu a mia
Ti lu dassu puru scrittu
Ca sinnò su guai pe’ tia.
Pomeriggiu nta la chjiesa    B
Nui fhirmamu chigghi carti
Ma si hai ncuna pretesa
No’ la mèntara de parti.
Ca lu prieviti domanda    B
Si ti spusi cu la fhorza
Ca la vuci pua si spanda
E no’ ti resta na risorza.
Nci  rispundu, e a la svelta    Ca
Io nci dicu ch’esta amuri
E ca libara è la scelta
Sutta l’uocchji  do’  Signuri.
No’ mi chjiamu certu Micu    Ca
Tu nemmenu sì Carmena
Attru, chi ajiu mu nci dicu?
Ca nui ni volìmu bena.
Chista è musica divina    A
È la santa verità
Ha mu senta Cuncettina
Cca no’ nd’hava falsità.
230) Chjiama u Tata ca mangiamu  A
Ca la tavula è conzata
A sti sieggi n’assettamu
E brindamu a sta jiornata.
Chisti sunu li sapuri    Ca
Chi de tiempu mi scordai
Mangiarìa pe’ uri e uri
No’ lu fhazzu ca su guai.
Mo’ chi simu de fhamigghjia    B
Pua venìra quandu vua
Pua mangiara senza brigghjia
Tuttu chistu esta lu tua.
No’ vorìa mu mi mbrijiacu    Ca
Ca gghò prieviti ha mu jiamu
Chigghu è nu luogu sacru
E chi dicimu ha mu penzamu.
Io lu sacciu chia ha mu dicu    Ca
E ti lu dissi puocu prima
Io no’ sugnu sulu amicu
Ca ti amu cchjiù deprima.
Finito il pranzo, si avviano verso la chiesa per la prima promessa. Carlo porta una bottiglia di vino per omaggiare il parroco, riconosciuto bevitore.
Mo’ passamu e ggha Cuncetta   A
Si no nc’esta vena Ntuoni
Tuna pigghjiati a barretta
Puru tu sì testimuoni.
Pace e bene a vui don Vitu   B
Simu ccà pe’ la Promessa
Cu lu zzitu prefheritu
E tuttu chigghu chi interessa.
Io li carti l’approntài     dV
Manca  sulu ncuna fhirma
Vi canusciu a tutti ormai
Ed’è tuttu nta la norma.
Sacciu puru ca vui siti   dV
N’abbucatu de lu fhoru
Ca no’ siti pervertiti
E nci tenìti a lu decoru.
Na domanda ha mu vi fhazzu:   dV
vui chi siti cittadinu,
no’ sentiti l’imbarazzu
mu portati chistu vinu?
240) Si Vicienzu nci penzava    dV
Nda portava cincu litri
E si Ntuoni l’ajiutava
Nd’arrivava decia litri.
Ca sì mo’ ha mu brindamu    dV
A sti dui fhuturi sposi
Sta bottiglia na’ sculamu
E no’ ni vena la cirrosi.
Ni nda tocca quattru gucci  dV
Ca nui tutti ha mu assaggiamu
Ni sparamu sti cartucci
E saluti n’auguramu.
Il Parroco approfitta per prenotare un po’ di vino sia a Vincenzo, padre della sposa, che ad Antonio testimone e vicino di casa di Vincenzo.
Ma Vicienzu non’è fhessa    dV
E prumenta avanti a tutti
E mi fhà n’attra promessa
Pe’ quand’apìra la vutti.
Mi nda porta n’attu litru   dV
Pe’ la missa chi ha mu dicu
Nta nu fhiascu ch’è de vitru
Mu m’arriva a lu vigghjicu.
S’è pe’ chistu stati certu   V
Ca no’ mancu de parola
Io de chistu sugnu espertu
Sia de vinu ch’è fhagiola.
Vi li puortu puru io    N
Cincu litri de stu vinu
Ch’è lu sangu de stu Dio
E de Vicienzu su vicinu.
No’ nci sunu attri domandi    dV
C’ha mu fhazzu a stu riguardu
Quandu hai tiempu mi lu mandi
Ca no’ sini nu bugiardu.
A stu giuvini abbucatu    dV
Nci li liejiu già nta l’uocchji
Quantu esta nnammuratu
Mu lu giuri, ti nginuocchji.
Puru tu, mia cara Betta  dV
Ti nginuocchji assiemi ad’igghu
Ch’esta chista la gavetta
E vi dugnu nu cunzigghjiu.
250) Mu staciti sempe assema  dV
Cu rispettu e cu premura
Pecchì chistu e lu sistema
Chista unioni pemmu dura.
Cu la fhede nto Signuri    dV
Cu timori ed’osservanza
Ca vi porta tantu amuri
Soprattuttu a provvidenza.
Nsanta paci vi nda jiati     dV
Lu Signuri mu v’aiuta
Ca già siti sistemati
E don Vitu vi saluta.