Chi notizia mi portasti ? (4)

Chi notizia mi portasti? (4)

di: Er. Ga.

PERSONAGGI: 

 • Concetta                Mamma impicciona
 • Antonella               Mamma di Betta
 • Antonio (Ntuoni)     Marito di Concetta
 • Gianni                    Figlio di Concetta
 • Vincenzo                 Marito di Antonella
 • Elisabetta (Betta)     Figlia di Antonella
 • Domenico                Ex Fidanzato di Betta       
 • Carmela                 Ragazza messa incinta da Domenico
 • Battista                  Cognato di Concetta
 • Carlo                     Cugino di Concetta e Avvocato
 • Maria                     Mamma di Carmela
 • Don Vito                 Parroco
 • Felicia                    Sarta

151) A la fhini sai chi ficia?    C
Cu na mossa sua distinta
Senza mancu mu lu dicia
A Carmena misa ncinta.
152) Pe’ nu puocu restau mala   C
Pua  la cosa si sciundìu
Ca Carmela è n’animala
E la Betta capiscìu.
Io lu sappi stamatina    C
Ca Dominicu si spusa
Ca si pigghjia a Carmelina
Ch’esta lorda e na rugnusa.
Ma la gente e tutti quanti    C
Già de tiempu lu sapìanu
Ca li dui eranu amanti
Mentre ccà fhacìa l’indianu.
Cu Carmela si sfogava    C
Mentre Betta esta nu gigghjiu
Ca nemmenu lu dassava
Mu nci torcia nu capigghu.
Supa a chistu è garantitu    C
No’ nda fhicia porcherìi
Ca nemmenu cu nu jitu
Mu la tocca accunsentì.
Io lu sacciu e su sicura    C
Ca si sappa mantenira
La cotrara è bella e pura
E ti lu puozzu garantira.
Si la vua tu già lu sai    C
Ti la fhazzu la mbasciata
Pe’ stasira ti nda vai
Ca già esta accaparrata.
Torna priestu puadomana    C
Ca ti dugnu la risposta
De sta bella paisana
Chi pe’ tia è fhatta apposta.
160) Vi ringrazziu già de mona    Ca
E mi nda vajiu cchjiù tranquillu
Nommu fhacia la testona
Ca no’ sugnu nu mandrillu.
Carlo rientra a casa sua mentre Concetta, risponde alle domande del marito, incredulo del malore che ha colpito l’avvocato, ignorandone il vero motivo.
Quantu è longa sta jiornata      C
Caru Ntuoni miu maritu
ma mi sientu rinfrancata
de lu pranzu e de lu mbitu.
Chi nci vinna all’abbucatu   N
Mu si senta tantu mala
Mi sembrava n’affucatu
No’ lu reggia stu marzala?
Fhusti sempre nsalinutu    C
No’ capisci mai na mazza
Si sembrava allividutu
Curpa Betta e la sua razza.
Ca la vò pe’ fhidanzata    C
Ca lu cora nci traballa
Ha mu fhazzu la mbasciata
Ca nci sembra na farfalla.
Mona dorma e no’ russara    C
Ca ti pigghjiu cu la scupa
Hai pemmu mi dassi stara
Ca sinno’ divientu lupa.
Ha mu pienzu a sta sonata    C
Mu decidu chi ha mu fhazzu
Si la mamma m’esta  grata
O si ambeci è in’imbarazzu.
S’esta cuomu pienzu io   C
Chi  li vitti già cuntienti
A  la volontà de Ddio
No’ si stacia indifferenti.
Pecchì dici c’ha mu duormu  N
Quandu tu fhai sti discurzi
Stajiu cuomu sangiluormu
E già tiegnu l’uocchji vurzi.
Io domana ha mu fhatigu   N
Mu mi lievu priestu priestu
C’ha mu vijiu mu mi sbrigu
E la vigna mu m’anniestu.
170) T’accuntientu  e   stajiu cittu   C
Ca t’astutu puru a luci
Mentre guardu lu suffittu
E mi fhazzu u segnu e cruci.
Concetta va a trovare Antonella di prima mattina per svelare il segreto.
Lu matinu u ti ricuordi   C
Mu ti pigghji la pastiglia
Certi vuoti tuna sbuordi
Cadi ch’è na meraviglia.
Chi ti manca stamatina?    A
Vua n’attr’uovu o n’attra cosa?
O scoppiau ncuna trupina
Pemmu sini premurosa?
Ca ti vijiu tutta attenta    A
Sorridente e spiritosa
Quala cosa ti turmenta
Ca mo’ sugnu nà curiosa?
Certamenta ca ti piacia     C
La notizia chi ti puortu
Ca si figghjitta nci stacia
Esta certu nu cumpuortu.
Parra chjianu ch’è chi dorma  A
Ca jiu tardu mu si curca
A chist’ura non’è nforma
Pemmu senta sta marzurca.
Ti lu dicu prima a tia    C
Accussì ti riendi cuntu
Ca non’esta n’idiozìa
Mo’ ti dugnu rendicuntu.
L’abbucatu ieri sira     C
Mi parrava de sta fhigghjia
E cu Betta vò sapira
Si si fhorma sta parigghjia.
Vò sapira cu certezza     C
S’esta ancora fhidanzata
Ca pe’ igghu è na sarvezza
E ca la vò pe’ nnammurata.
Ma sì certa, sì sicura?    A
Ca la vò pe’ fhidanzata
Ca non’esta n’avventura
E nemmenu na sbandata?
180) Io stanotta no’ dormivi  C
Ca penzava  all’abbucatu
Ma non’hai  mu ti currìvi
Ca già l’hajiu ndurcuratu.
Entra inavvertitamente Betta ed ascolta parte del discorso tra le due.
Chi signifhica sta cosa    B
Qu’esta chigghu ndurcuratu
Ca mo’ sugnu sospettosa
È pe’ casu l’abbucatu?
No’ bolìa mu ti risbigghjiu    C
Cu chist’uocchj mburzegghati
Mu ti dugnu nu cunsigghjiu
Si cu Carru v’assemati.
Ti vò fhara na preghjiera    C
Mu ti porta nta Nicastru
Mu divienti la mugghjiera
Mu ti scuordi chigghu mpiastru.
Vuogghjiu ancora mu nci pienzu    B
Ca mi fhicia la proposta
Puru patrima Vicienzu
Ha mu mi duna u nullaosta.
Ha mu valuta st’offerta    B
Ca de mamma su sicura
Puru io nda sugnu certa
E l’abbucatu ha mu lu giura.
Sugnu certa e su cumbinta    B
Ca chist’uomu fha pe’ mia
Le presenza esta distinta
Mi fha tanta simpatìa.
Ca parrandu propi arzira   B
E guardandu cu attenzioni
Io mi puotti già accorgira
C’hava  buoni l’intenzioni.
Ed’allora nci lu dicu       C
Ca tu sini già d’accordu
Nomu fhacia lu mindicu
E mu sgancia ncunu . . . sordu.
Dimmi quandu po’ venìra    B
Mu cunferma sta parola
Ca havìmu e defhinira
Ca no’ fhazzu la pignola.
190) Io nci mandu la mbasciata   C
La dominica mu vena
Nci fhacìmu na mbitata
O pe’ pranzu,  o pe’ cena.
La parola resta data    B
La cunferma ti la dugnu
Ca si fhà na spaghettata
La Dominica ch’è giugnu.
Pua vidimu s’è dispostu     B
Già li carti mu cacciamu
A Settenbre si nc’è postu
Si vò Ddio mu ni spusamu.
Concetta si permette di consigliare Betta sul suo futuro.
Chisti sunu li discurzi    C
Chi de tìa volìa sentira
Ni mangiamu chisti durci
E no’ ni resta ca gioìra.
Quandu pua divienti mamma   C
De nu fhigghju o de na fhigghjia
T’alluntani de stu dramma
Ch’esta bella la  fhamigghjia.
E  si siti risoluti   C
Mu nd’avìti cchjiù de una
Penza sulu a la saluti
 Ca ccà nugghu t’abbanduna.
Propi chistu io sbagghjiai   C
Ca no’ vuozzi n’attru fhigghju
Pecchì quandu mi spusai
No’  seguivi stu cunzigghju.
Propi mamma mi dicìa   C
Ca li fhigghji  su nu donu
No’ su sulu cumpagnìa
Ma io mi fhermai a unu.
Esta ancora nu pagettu   C
Hava sulu quindicianni
Mu si fhacia n’Architettu
Ha mu studia pe’ tant’anni.
Ca sinnò no’ ti pigghjiavi   C
L’abbucatu pe’ maritu
Ca cu Giuanni ti spusavi
Lu mio fhigghjiu prefheritu.
200) No’ diciti chisti cuosi   C
Ca mi vena pemmu ridu
Sti paruoli su mostruosi
No’ fhaciti pemmu gridu.