Ricordandu li Passuoti

Ricordandu li Passuoti
Centocinquanta quartine per ricordare tutti quei personaggi che hanno vissuto
Piazza Immacolata, Il “Passo”.
di: Er. Ga.

 

1 - Arrivatu nta lu passu
mi guardai tuttu ntuornu
de l’amici, mancu l’ombra
e cercai mu mi ricuordu.
2 - Chigghi mura cu l’assiettu
separati de tri tubi
tanta genta ggha seduta
senza tuoni e ne’ disturbi.
Mona nc’esta sta veranda
st’inferriata cu panchini
e li dominichi sopratuttu
sunu tutti chjini chjini.
Quantu gienti chi passaru
de sta chjiazza desulata
discutiendu jiuorni nteri
de sta gente abbandunata.
Peppinuzzu nzapunava (Lojacono)
fhacci ricchji nasu e mussu
appricatu cuomu era
mu mantena lu discurzu.
E Don Micu lu cumpusu (Frijia)
Havìa tuttu nta la menta
volìa sempre la ragiuni
no nci nda mportava nenta.
Ni governa lu patruni,
ni tartassanu de tassi
gridau mastru Sarvaturi (Sestito)
chi sentìu tuttu lu Passu.
S’hai mu cierchi nu lavoru
hai mu emigri all’Albanìa
li bulletti hai mu li paghi
ma no’ nc’è na migliorìa.
Sapa tuttu stu cotraru
chi si frequentau la scola
non’appena diplomatu
happa pemmu si nda vola.
Pua don Carru l’Abbucatu (Piro)
dissa “bravu Sarvaturi”
ti la dugnu la ragiuni
cca, no’ ncintra lu Signuri.
L’attri no’ stacìanu fhiermi
e cu la manu e cu lu jitu
no mbolìanu cuntraddira
ca lu stessu è lu partitu.
Nc’era ncunu ggha sedutu
chi lu mussu lu storcìu
e pensava cchjiù convintu
a tuttu chigghu chi perdìu.
A la Fiamma, a lu partitu
a chiggh’uomu vigorosu
nonostanti tanta fhami
fhù pe igghu valorosu.
Si dassavi portafhogliu
lu trovavi ggha duv’era
ma de certu si scordau
ca na lira mancu nc’era.
E la fhami tili tili
tanta genta decimava
nonostanti la fhatiga
e li jiornati chi zzappava.
Scordatili chigghi tiempi
dissa mastru Sarvaturi
ca si mona sì cuntientu
ha mu ringrazzi lu Signuri.
Certu, a tìa chi ti nda mporta
tu li purghi li dunavi
non’havìvi certu ntuoppi
e a dui ganghi tu mangiavi.
Lu problema era pe’ nui
gente povera ad affritta
soprattuttu a cui votava
lu Partitu Comunista.
Nda jiettastuvu mazzati
nta lu scuru e a la rugheggha
non’havivuvu cuntegnu
cu tutti chigghi manganeggha.
Mo’ parramu tutti quanti
tutti havìmu lu dirittu
mu dicimu a fhisserìa
buonu, santu e benedittu.
Ringrazziamu lu signuri
ca no’ fhù na profhezìa
pemmu arriva giustu ntiempu
tutta sta democrazzìa.
Tutti quanti hanu dirittu
de parrara e mu contesta
mu difhenda la ragiuni
de sta genta tantu onesta.
Chigghu ch’era sutta varva
cu vigori ntervenìa
ma volìti stara cittu
ma chi mi nteressa a mia.
Cerca puru mu capisci
no’ penzara a fissarìa
ca de chigghu chi si parra
interessa puru a tìa.
Vui gridati a tutta fhorza
e mi scoppiastuvu la testa
nta stu fhumu e nta sta rissa
para ca si fha na fhesta.
E cu era ggha vicìnu
chi sentìa chisti panzani
mastru Micu “chi successa”
pemmu gridanu  a sti chjiani.
Si no’ cangianu stu tuonu
e si caccianu  stu vizzu
nci la dugnu io la scusa
pemmu cangianu ndirizzu.
Vui, pistati a tutta fhorza
e gridati a cchjiù no’ puozzu
Accussì vidimu certu
Cu ha cchjiù forta u gargaruozzu.
Quandu venanu cca mìa
sti Cristiani e Comunisti
a mu nci dicu quantu custanu
sutta cura li dentisti.
Mu nci dicu cuomu mai
quandu scarpi io cunzignu
ha mu sientu tanti lagni
e mi paganu cu sdiegnu.
Nci sta bene a tutti chigghi
chi cangiaru lu partitu
mu discuta , mu si mbriga
e mu diventa cchjiù accanitu.
Lu discurzu fhila buonu
pe’cu esta n’impiegatu
ca la paga arriva sempra
puru ch’esta n’acciaccatu.
La politica si sapa
c’apra puorti e li portuni
non’è pe’ perzuni onesti
ma pe’ fhurbi e pe’ gurpuni.
E donn’Angila chi frijia
Stuoccu Pipi e Baccalà
lu profhumu ti cumpunda
e ti costringia mu vai gghà.
Non’importa chi ti porta
Vinu, acitu o acquareggha
mangi tuttu si cucina
fhilatiegghi e stigghjioleggha.
Bestianuzzu chi conzava
Rudiu a valvula a nu suonu
cu la musica coprìa
lu burdellu e lu fhrastuonu
E certi vuoti era igghu
chi fhacìa de cchjiù casinu
soprattuttu la dominica
chi tenìa lu cuncertinu.
Mastru Giulu chi cusìa
collu e manichi a na giacca
stu fhracassu no lu rieggiu
ca li timpani mi spacca.
Mi penzava ca fhinianu
sti latuorni e chisti lagni
e no’ si sentìanu cchjiù
sti lamienti dei  cumpagni.
E nemmenu chigghi strani
gienti de l’avanguardisti
chi ogni jiuornu sunu sempa
nguerra cu li comunisti.
Nugghu ancora capiscìu
ca passaru cchjiù simani
e nchjianaru a lu governu
sulu li democristiani.
Totu Curciu cu Granatu
rifhinianu certi occhjielli
gugghjia fhilu e jiditala
ggha seduti a li sgabelli.
Puru igghi chi sentìanu
sti discurzi gridazzari
arricciavanu lu nasu
ammienzu a chigghi burdellari
No’ capisciu dissa Totu
pecchì tutti hanu ragiuni
ma no’ nd’hava sulu unu
chi si fhacia lu spaccuni.
Nci vorìa certamente
ncunu studiu approfhondìtu
mu nci fhacia capiscira
ca lu mundu è progreditu.
Nui cusimu e rifhilamu
de matina  a jiuornu e sira
ma a li cunti no’  cumbena
cu sta genta cumbattìra.
Don Peppinu mogiu mogiu
appoiatu a lu sportellu
dicìa spessu e volentieri
“quandu fhina stu burdellu”?
Io lu sacciu e puozzu dira
tuttu chigghu chi è successu
cu era cu lu manganiegghu
e cu mbeci fhu reppressu.
Cu minava a tutta fhorza
cu gridava sempe ajiutu
e lu sangu nci currìa
si no’ s’era cunbertutu.
La putifha ggha vicina (Farmacia)
de perzuni era chjina
 lu silenziu ggha regnava
mpila ndiana a testa china.
Pemmu pigghi medicini
e na purga e Sala ’ngrisi
nci dicivi cui è malatu
e ti suggerìa l’avvisi.
Propi cca, nta sta carrera
sita all’umbra de la chjiesa
tri Parmenta e nu scarparu
e de perzuni numerosa.
E don Micu cu cautela (Frijia)
cu na Mappa sempe appriessu
garantìa la tutela
de li tierri de possiessu.
Quandu ncunu lu chjiamava
ca volìa ncuna notizia
era prontu cu na carta
e t’esponìa sull’edilizia.
Ti dunava nu cunzigghjiu,
ti dicìa quala valori
ha na terra chi venìa
lavurata e nu trattori.
Stu terrenu dassa stara
chjianta alivi oppuru vigna
tagghjia tutti chisti cierzi
e fai nu carricu de ligna.
Non’è adattu pe’ na casa
ca de sutta nc’è na scioggha
tuttu ntuornu chjinu d’acqua
e la terra è tutta moggha.
Nta sta mappa catastali
nci su posti cchjiù sicuri
chi ti custa pemmu parri
cu ncun’amministraturi?
Si pua nsisti e si cumbintu
e no’ vua stara nchjianuri
costruisci na caseggha
e vavattinda nta Cavuri.
Ogni tantu ntervenìa
e difhendìa la fhorestali
ca de chistu nda sapìa
ch’era spessu capurali.
Fhatigau cu li Serrai
Bevilacqua e Perugini
e de tuttu si mparau
cu sti gienti paladini.
Jia a rijiola, jia nmarina
fhavareggha e donnavascia
turrivecchjia e li serini
e no’ catta mai all’ambascia.
Don Battista chi sonava (Grasso)
la chitarra e u Mandulinu
no’ dassava serenati
e pua fhacìa lu ciabattinu.
Certi vuoti si chjiudìa
nta sta chjiesa pomeriggiu
s’assettava o pianufhorta
e sonava de prodigiu.
Puocu supra lu Mbastaru
tila,lignu e na cordeggha
t’acconzava chigghi mbasti
puru cu na tavuleggha.
E lu fhigghjiu Mastru Cicciu
piega e salda la lamiera
pua la saguma e diventa
o na giarra o na lumera.
Don Peppinu chi fumava
appojiatu a la cappotta
aspettava ncunu tiziu
cu la machina mu porta.
Cu volìa mu si nda vajia
a l’America o Argentina
don Peppinu li portava
a la stazioni de matina.
Nc’era Pietru, povariegghu (Frijia)
chi non’havìa na parrasìa
ma si sonava li campani,
lu fhacìa cu maestrìa.
S’era Missa o nu mortuoru
Nci cangiava sentimentu
ma cu tanta dedizioni
cangia lu comportamentu.
E lu povaru zziu Nto’ (Ciliberto)
chi passandu salutava
e de la cuda de lu ciucciu
si fhacìa traspurtara.
Nuzziatu lu postinu
chi passava de volata
nci mandava l’improperi
nci mentìa la pinnegghata.
Nc’è cu vajia pemmu zzappa
cui mu abbivara poseggha
cca su tutti nteressati
a cui apirìu na vutticeggha.
Tutti quandi rispundianu
Lu chjamavanu “nc’è posta?”
e certi vuoti era costrettu
pemmu fhacia ggha na sosta.
Certi vuoti chi ncuntrava
Nta lu passu lu Marianu (Montanaro)
L’abbisava ca la posta
La portava o Castegghanu.
Pua nta ricchji nci dicìa:
Tu prepara la poseggha
suppressati e capicoggha
e lu vinu . . . pe’ na peggha.
Ed è veru quantu Ddio
ca nchjianava volentieri
quandu jia a la muntagna
si  fhacìa. . . dui bicchieri.
Cu la scusa de la posta
E cu l’amici chi tenìa
Suppressati cu poseggha
Nd’havìa quantu nda volìa.
Nta sta chjiazza si pistava
Fhierru russu e Sola tosta
si jiungianu Tavuluni
mu si fhacia ncuna porta.
Sbatta e sgruscia  lu Tilaru
li canniegghi all’Ordituri
si guardavi a nu puntuni
si mpingianu li Buttuni.
Cu tri buotti sicchi e tuosti
Lucrezzuzza ggha tessìa (Frijia)
si perdìa ncunu minutu
era pe’ n’Ave Maria.
Giuseppuzzu cu zia Titta (Vono)
Fhilu e Stoffa nta li mani
cu tagghjiava e cu cusìa
cu fhacìa li supramani.
E la sira a ritirata
tutti ntuornu a lu vrascieri
a lavoru già pagatu
si vivìanu nu bicchieri.
Doppu sazzu Giuseppuzzu
cuomu puru la zia Titta
nci nescia de nta li mani
chiggha rima beneditta.
Donna ‘Ngiuanna cu Giuseppe
vindìa pasta pana e sardi
a li povari chi havienu
tanta fhami e puocu sordi.
E a tutti chigghi canusciuti
chigghi chi eranu mbulletta
sia vicini ca luntani
nci dunava la libretta.
E pigghjiavanu ncridenza
tanta arrobba de mangiara
e pagavanu a lu misi
quandu ncunu li pagava.
Don Pasquali de patuolu
a na seggia ggha assettatu
cu na crapa ggha mpenduta
e de sangu assai mprappatu.
Gambuncellu cu filiettu
Puocu gienti l’accattava
Ca ligatu a triccannali
ogni puorcu si ngrassava.
E sozzizza e suppressati
capicoggha e mangulara
quandu jieanu a la campagna
nc’era cchjiù de cunzumara.
Li dominichi e a la fhesta
fhilatiegghi o tagghjiarini
Missa, amici e passijata
e pe’ sicundu li fhettini.
Pietru Piru ggha vicinu
Jiastimandu mentìa tacchi
ca li fhimmini a stu mundu
tutti eranu baldracchi.
La Madonna mu li sarva
fhaccituosti e lingua longa
vannu ngiru scumbogghjiati
e no’ sentanu virgogna.
Benedittu Sant’Antuoni
chi li chjiama a tutti quanti
nta la chjiesa li sbirgogna
cuomu fhussa vigilanti.
Nonostanti tuttu chistu
de la chjiazza nta lu Passu
sbentulanu li gunniegghi
chi pe tutti su nu spassu.
Nc’è cu grida, nc’è cu sparra
cui si fhacia maravigghjia
nc’esta nbeci cu si sciala
e penza:” benedittu cu li pigghjia”.
Lu zziu Vitu e Pitruantuoni
cu Giuseppe e Pietru Piru
tutti assiemi commentandu
chi perdienu lu respiru.
Chigghu povaru ndon Micu (Piro)
no’ rescìa mu duna udienza
nta lu passu pemmu senta
a cu volìa certa assistenza.
Carta e pinna nta li mani
pemmu pigghia  ncunu appuntu
a cui havìa pemmu nci fhacia
certifhicati a tornacuntu.
Nel frattempu mastru Pietru
sutta l’acqua chi sciacquava
nu bicchieri de nu quartu
pe’ ccui ggha si mbrijiacava.
Nc’era sempre ncun’amicu
chi trasìa a matinata
mu si viva nu quartinu
mpacci a chista vita ngrata.
E ogni tantu a tarda sira
Carru, Cicciu, Totu e Tittu
si chjiudianu a sta cantina,
e mangiavanu suffrittu.
Ed’allora a stu momentu
Vitu e Totu cu Vicienzu
s’aggregavanu a lu gruppu
cu tuttu lu cunzienzu.
Fhrutta, pana, fhungi e frittu
cu fhormaggiu pecurinu
si mangiavanu de tuttu,
ma. . . mbiscatu cu lu vinu.
Cu na tenda chi pendìa
de nu palu ggha mpendutu
mu cumbogghjia buonu buonu
chigghu vinu già vivutu.
Si mbrigavanu a li carti
tra cumpagni  ggha vicini
ma li liti già fhinìanu
all’arrivu de’  porcini.
E lu vinu canni canni
Jia e venìa de fhiascu a fhiascu
chi quandu s’accorgianu
ogni currijia era all’allascu.
Quantu vuoti la carrera
ggha vicina era allagata
no’ facìanu mancu ntiempu
ca era longa l’affrescata.
Certi vuoti a matinata
nc’era ancora ncunu ‘ngiru
chi smartìa la mbrijiacata
chi sembrava nu crumiru.
Quandu è ura mu si torna
tutti quanti a lu lavoru
sembra ca no’ nci fhu nenta
nci tenìanu a lu decoru.
Peppinuzzu ggha vicinu (Pallaria)
disegnava uri e uri
cu lu Gessu e cu lu Metru
Cavuzzi de zzappaturi.
Ed’intantu li garzuni
nzapunavanu na varva
e quand’era bella pronta
ncuna lira era sarva.
Partìa priestu la matina
e a sira fhonda cca tornava
era lu massaru Micu (Perugino)
chi a marina fhatigava.
Tra Gagghini Vacchi e Tori
no’ restava mancu pagghjia
nonostanti siminava
Ranu Fhavi e la Granagghjia.
Nonostanti sta fhatiga
producìa de tutti cuosi
Fhicu Arangi Mandarini
chi sembravanu virtuosi.
E all’ura chi arrivava
tutti ntuornu li cotrari
aspettandu ncuna cosa
soprattuttu de mangiara.
Lu Don Micu de Lo Russu
era certu cchjiù evolutu
Barcu, uogghjiu e macininu
li guardava e havìa fhinutu.
Lu Zziu Jo l’americanu (Frijia)
cu bastuni nta li mani
nta lu passu jia cuntandu
stori de l’americani.
Certi vuoti jia a Rijiola
mu si  guarda la Pignara
percorrìa chigghi vijiola
e ggha spessu s’assettava.
E non’è ca no’ trovava
ncunu amicu pemmu parra
nta chiggh’orta pari pari
li perzuni eranu a marra.
Nc’era Carru, nc’era Micu (Frijia)
e Fhranciscu e Sarvaturi
Mastru Vitu puocu sutta (Frijia)
abbivarava li verduri.
Cumpara Giuanni lu Mannugghu
Zzappa a spalla Runca e Accetta
fhacìa tuttu e a nu momentu
pulizzava li gambetta.
Puocu vuoti jia a la chjiazza
pecchì vinu igghu nd’havìa
era tanta la fhatiga
chi a la missa mancu jia.
Don Peppinu Cilibertu
cchjiù galanti e signorili
prumentìa e cu na parola
t’evitavi li trafhili.
Quantu vuoti li perzuni
a l’America chjiamati
no’ partianu pe’ nu bullu
e restavanu affamati.
Cu pacienza e cu mistieri
cu bontà de don Peppinu
canusciendu a chistu e a chigghu
diventavi n’Argentinu.
Ti scrivìa carta ntestata
cu nu timbru d’esibira
cu na marca già annullata
tu potìvi già partira.
Na squatretta e nu cumpassu
cu nu stemma appiccicatu
a lu sbarcu de la navi
tu passavi inosservatu.
Nc’era lu massaru Carru (Calvieri)
chi a tarda sira igghu arrivava
liberava lu Cavagghu
e li fhigghjiuoli spaventava.
Chi cercavanu riparu
nta na porta menza aperta
pe’ paura de sta bestia
sparianu tutti e a la sberta.
Mastru Micu chi pistava (Calvieri)
Fhierru russu e chi affilava
li Curteggha pe’ lu Puorcu
e l’Accietti pe’ putara.
Lu lavoru no’ mancava:
nc’era ciucci de’ mperrara,
pichi e zzappi d’acconzara
e mascaturi de fhorgiara.
Tiresuzza povareggha (Calvieri)
chi tessìa de tila e trama
pemmu fhacia li cuvierti
pe’ cu havìa pemmu s’assema.
Era longa la jiornata
mpila e spila la navetta
puru quandu jia mu mangia
lu fhacìa cu tanta fhretta.
Pe’ la strata principali
automezzi no’ passava
cu vandera e ferra a manu
don Peppinu fhatigava
Testa vascia e concentratu
pemmu stagna li fhressuri
li coddari mu conzava
chi sembrava nu pitturi.
Don Peppinu Peppa Tostu
cu li cavuzzi cunduti
doppu havira ggià mbiscatu
uogghji vari già mpurruti.
Cu dacalitri a li mani
cu tantl’uogghjiu chi sculava
inchjia curmi li bidoni
chi a San Lucidu portava.
Quandu nenta avìa de fhara
si cangiava la giacchetta
la barretta chiggha nova
e a lu passu de vedetta.
Appojiatu a na colonna
sicaretta nta li mani
sutta l’uocchji da Madonna
si gustava li suttani.
Lu rumuri stridulienti
chi fhacìanu Pialli e Sierri
no’ si scorda fhacilmenti
si sentìa de nta li tierri.
Si pistava e si piallava
Tavuliegghi e tavuluni
si nchjiovava e si ncogghava
Ligniceggha cu listuni.
Cca lu mastru principali
si chjiamava Argantuoni
n’uomu onestu e religiosu
no’ mancava a prigessuoni.
E li Puorti e li Fhurniesti
appojiati a chigghi mura
cu duscipuli a la sberta
chi lisciavanu cu cura.
Cu na carta grossa e fina
si grattava e s’allisciava
fhina a quandu nsuperfici
cuomu vitru diventava.
Ed’allora era lu mastru
chi, pinniegghu nta li mani
coggha e lucidu mentìa
e meritava battimani.
La bravura de stu mastru
era chiggha mu  fha ‘ntarsi
nu portuni rifhinitu
era n’opera de l’arti.
Tutti quanti li perzuni
ggha vicini e a li cuntuorni
li sentianu sti rumuri
senza sprecu de latuorni.
Nugghu mai si lamentau
Pe’ rumuri de na pialla
Nta la testa nci sembrava
Nu passaggiu de farfalla.
150) Li perzuni eranu tanti
ed’ognunu a la sua prica
si dunavanu de fhara
mu si sarvanu la vita.