La Lira Pisanti

LA LIRA PISANTI
 
Scialamu finamente, nci volia,
com'era no potiemu jira avanti,         
ma menumala, vinna mo Goria,
la lira ni la fìcia cchiù pisanti.
 
Cui risistìa? Cui potìa campara?
nu chilu de patati middi liri,
la vita ni custava troppu cara
ed era sempe china de suspiri.
 
Pe l'abitu, li scarpi, la cammisa
li sordi no rrescivi mu li cunti,
pua la matina pemmu fai la spisa
avivi mu li pigghi cu li jiunti.
 
De sta manera cchiù no si potìa,
li guai ni li cacciammi tutti quanti,
la Providenza ni mandau a Goria,
penzau la lira mu la fa pisanti.
 
Si mona a lu mercatu vai e t'affacci
cu nta la tasca cientu liri suli,
ti l'inchii pari, pari, li bisacci
e sordi ti nda resta e ti cunzuli.
 
Mastru Suncurzu ch'era dda a nu cantu,
sentìa de mastru Peppe stu parrara,
scangiastivu a Goria pe ncunu santu?
nci dissa, cca nc'è puocu de scialara.
 
Sentiti lu giornali cca chi dìcia,
dicia: Nulla è cambiato per la gente
se per comprare oggi la camicia
spendi lo stesso importo equivalente.
 
Mastru Suncurzu, vui a' mu vi spiegati,
facitivi cchiù miegghiu capiscira,
negati ca nu chilu de patati
ni l'accattamu mona cu na lira?
 
Io no lu niegu, ca lu fattu è beru,                                                                             
ma no su li patati chi scalaru,
lu fattu è ca cacciaru ncunu zeru
e middi liri ad una l'appararu.
 
Lu ficiaru pe cu ava miliardi
chi pemmu fa li cunti no rescìa,
pe nui mparati sulu a pana e sardi,
a pana e sardi ni dassau Goria.
 
 
VONO Domenico
Via De Gasperi 88022 CURINGA (CZ)
Tel. 0968/73065