Pe’ doveri e pe’ rispettu

Farsa - Pe’ doveri e pe’ rispettu

di: Er. Ga.

 PERSONAGGI:

Giovanna (G) e Bettina (B)                      Mamme vicine di casa
Teresa                                                        Parente della morta
Concettina (C)                                           Figlia di Bettina
Tomasina (T)                                             Figlia di Giovanna
Francesco (F)                                             Ragazzo innamorato non corrisposto da Concettina.
Natalina (N)                                               Ragazza innamorata non corrisposta da Francesco.
Maria  (M)                                                  Amica di Natalina e portavoce criticona.
Mannaru                                                    Fruttivendolo
Antonio (T)                                                Fidanzato (?) di Tommasina.
Mariano (R)                                               Marito di Bettina e papà di Concetta
1)      Pe’ cu sona stu mortuoru   G
Cu’ morìu nta stu paisi?
Morìu  una e Muntisuoru       B
Chi spusau nu curinghisi
2)      No’ nci sunu manifhesti      G
No’ si dissa mancu nenta
Ma no’ su chisti li pretesti                 B
Ca a Tiresa nc’è parenta.
Ntisi dira ca stasira                   B
Nci su già li fhunerali
Io no’ puozzu mancu jira
Mi fha  mala ‘a cervicali.
Ed’allora chi fhacimu?               G
Nci mandamu li fhigghjiuoli?     B
E a lu muortu nci mandamu
Quattru ruosi e dui bocciuoli.
Ha mu abbisu Cuncettina       B
Mu si mina a  rinducira
Tuna abberta  Tumasina
S’hanu assema de nescìra.
Abbisati i signorini                      O
No’ stacianu nta li panni
Pe’ sfruttara st’occasioni
Chi nci dunanu li mammi.
Io mi fhazzu na sciacquata     C
Na stirata a li capigghi
Pua mi fhazzu na mprusciata
De profhumu a li mascigghi.
Io su pronta a nu momentu      T
Ca la doccia mi la fhazzu
Comu fhussa trattamentu
E no’ mi sientu in’imbarazzu.
Io mi pigghjiu u maccaturi      C
Ca de l’uomu è cchjiù apprezzatu
Pua pigghjiamu accurciaturi
Ch’esta chigghu cchjiù indicatu.
10) Si scindimu de sti scali         T
E arrivamu nta lu Passu
Li vidimu guali guali
Senza  fhara nu fhracassu.
Cu la scusa de lu muortu        T
E ca nc’è stu fhunerali
Ni cacciamu nu scumpuortu
E vidimu personali.
Non’è giustu ca pe’ l’uomu       T
No’ nc’è mai n’impedimentu
e pe’ nui attri signorini
nc’esta n’attru trattamentu.
Si nescimu nta la chjiazza        T
O nta lu passu pe’la spisa
Già ti pigghjianu pe’ pazza
Ca de testa sini ntisa.
Mo’ camìna  lestu  lestu             C
No’ guardara a sta fhurnesta
Ca l’havìmu lu pretestu
Gira l’uocchji e no’la testa.
No’ ti fhara capiscìra                C
Ca nui simu fhidanzati
Ca no’ s’hanu e nsospettira
Ca nui simu già mpegnati.
Ca si ncunu si nd’accorgia         C
Ca no’ jiamu tantu e fhretta
Nu problema doppu sorgia
Pe’ nui esta na disdetta.
E a la fhini sai chi fanu?           C
Fhanu ncuna risorvuta
Si presentanu a u mignanu
E hai mu fhai la sostenuta.
Si nda vidi vascia l’uocchji          C
ma s’è chigghu chi ti piacia
si non’è fhiggjiu de ntruocchji
tenatilu si nci stacia.
Ca pe’ mia ancora è priestu   C
Vuogghjiu stara signorina
E non’esta nu pretestu
Ca  no’ sugnu malandrina.
20) L’attru jiuornu a SamPranciscu  C
Si mbicina Natalina
Mu mi parra de Fhranciscu
E mu mi fha na romanzina.
Ca io sugnu contegnusa          C
Ca pe’ mia è sempre mpena
Ca no’ sugnu premurusa
E ca lu guardu ammalappena.
Puru quandu su a la missa        C
No’ mi giru cu la testa
Ca mi sientu na cuntissa
E ca sugnu disonesta.
No’ nci puozzu fhara nenta    C
Si de mia è nnammuratu
Io no’ sugnu ndisponenta
Esta igghu ch’è affissatu.
No’ nci fhici mai nu sguardu     C
Mai nu cennu o nu sorrisu
Esta igghu ch’è bastardu
E chi si senta nu narcisu.
Pua nci dissi: Fhatti dira quandu mai
Nta chi jiuornu e nta chi misi       C
Io a igghu lu parrai
E quantu cuosi nci prumisi.
Fhatti dira quandu a mara        C
Cu la scusa de la barca
Jia mu mbita na cotrara
Comu fhussa supa n’Arca.
Nc’era Vanna, nc’era Lina      C
Nc’era giuanni cu Bettina
E cu la scusa da tendina
Ggha fhacìanu na cesina.
Ma pecchì io pierdu tiempu      C
Mu ti parru de stu tiziu
Chistu fhu nu cuntrattempu
No’ mi mentera nsuppliziu.
Si nda jiu tutta cuntenta          C
Senza mancu mu saluta
Capiscìu ca no’ nc’è nenta
E ca po’ fhara a mantenuta.
30) Arrivammi appena ntiempu       C
Mu sentimu chista missa
Ca perdimmi tantu tiempu
Mu ti cuntu e  chiggha rissa.
Ma lu sai ca no’ sapìa              C
Ca Tiresa era parenta
E nemmenu ca Marìa
Puru ccana era presenta.
Si s’accorgia e si s’adduna         C
Ca scindimmi nta la chjiazza
Chista fhà la carrettuna
Ch’esta già na carcarazza.
Quandu parra pua de mia      C
Mi rinfaccia migghi cuosi
C’ha na bella fhantasìa
E parra e sparra de’ virtuosi.
E nd’ammenta cuosi strani       C
Costruiti a lu momentu
Tira fhora li puttani
Senza nugghu cumprimentu.
Ca mi vitta ggha Mannaru      C
Chi accattava li banani
O ca era ggha u fhurnaru
E ca penzava a cuosi strani.
L’attra vota sai chi dissa?           C
Ca su fhigghjia de fhamigghjia
Ricogghjiuta de la missa
Io m’attaccu a la bottigghjia.
No’ lu sapa ca pe mia              C
La presenza de lu vinu
Già mi porta l’allergìa
E ca odiu a San Martinu.
Cu nci crida a sta cretina            C
Sta bugiarda e st’accattona
Esta sulu  Natalina
Propi chiggha lazzarona.
Ti lu dicu cittu cittu                   C
Senza fhara nugghu tuortu
Ca non’esta nu delittu
Pemmu parru avanti u muortu.
40) Ca non’esta na lagnanza     C
E nemmenu na sentenza
C’hai mu badi a la sustanza
E no’ sulu all’apparenza.
Mo’ nescimu e no’ penzamu C
Ca u discurzu è troppu luongu
Jiamu e ni licenzijiamu
Ca la fhila è puru longa.
Nda parramu a la tornata          C
A nchjianata do’ carvaru
Ca mo’ sugnu nviperita
E ha mu truovu nu riparu.
Mu nci fhazzu capiscìra           C
Ca a mia no’ m’interessa
E ca l’hava de smettira
Pemmu fhà cu mia lu fhessa.
Ca s’insista mu mi nzurta          C
Mu mi segua e mu m’appretta
Nci lu dicu mu l’accurta
Ca no su na marionetta.
Ca io mancu nci permettu      C
Mu mi segua de luntanu
Mu mi porta lu rispettu
Ca pe’ mia esta nu stranu.
No’ jiocamu e simu seri              C
Ca si sta cu Natalina
Mu capiscia li doveri
e ca io no’ su cretina.
Menumala c’arrivammi          C
A la casa beneditta
Ca sinno’  li nuostri mammi
Nda fhacìanu na minditta.
Cuomu jiu lu fhunerali?             B
E a Tiresa domandasti?
Si morìu a lu spitali
E tu mi giustifhicasti?
Nci dicisti c’hajiu mali              B
Nta li spagghi e nta lu cuogghu
C’hajiu chista cervicali
 E  ca no’ riesciu mu mi ruogghu?
50) Ca pua vajiu n’attru jiuornu       B
Mu la truovu nta la casa
Ca la notta io no’ duormu
La fhacisti persuasa?
Ma chi cunti, ma chi dici         C
Io la vitti e a salutai
Mo’ fhacìa la meritrici
Ca già troppu mi fhermai.
Nc’era genta chi aspettava        C
Chi mbuttava d’ogni parti
Mo’ pigghjiava e nci cuntava
Tuttu st’opera de’ l’arti.
Ca si tu starissi mpaci              C
E no’ fhacissi cchjiù do’ giustu
Fhussarissi cchjiù capaci
No’ servissa mancu u bustu.
Ca si sempre ndaffarata            C
C’hai l’artietica a li mani
C’accussì sini nquartata
Cu ti fha li battimani?
Nta sta vita statti attenta        C
No’ su sulu li doveri
Chi hai mu tieni sempa a menta
Si tu temi cattiveri.
Rinduciuta c’hai la casa              C
Sistemata la cucina
Ha mu sini persuasa
Ca no’ sì crocerossina.
Simu ntuttu tri perzuni            C
Chi stacìmu nta sta casa
Sentatila na canzuni
Ca la noia no’ ti trasa.
Potarissi fhara a menu               C
Pemmu strappi jiuorni interi
Mi ti mienti ncunu fhrenu
E nommu libari mproperi.
Quandu hai fhattu nu sughettu           C
E sistemata la tuvagghjia
Cu n’aletta de gallettu
Esta a postu la fhamigghjia.
60) Ha mu gugghja li patati        C
C’hai mu fha quattru vrasciuoli
Cuomu fhussaru affamati
De’ vicini li fhigghjiuoli.
E  no’  nci bastanu sti smani   C
Ca pua tagghjia mpasta e fhrijia
Quattru belli malangiani
Ca u maritu si ricrijia.
No’ nc’è nugghu chistu è certu C
Chi ti cerca chisti pranzi
Manca sulu lu refhertu
Ca su sulu stravaganzi.
Io no’ sacciu si lu dici               B
Cu cuscienza e convinzioni
Ma marituma  è fhelici
E no’ sunu privazioni.
Ca li fhazzu cu lu cora                 B
Cu la menta e cu l’amuri
Ca marituma m’adora
Ringrazziandu lu signuri.
E no’ sugnu ncuna  tipa           B
Chi sta mu spettegulijia
Chi s’appojia a ncuna ripa
 E lu ventagghjiu sbentulijia.
Ca pe’ primu è lu rispettu          B
C’hai mu puorti a lu maritu
E c’ha puru lu dirittu
Mu esta puru riveritu.
Cuomu igghu mi rispetta,       B
ca pe’ igghu su regina
e no’ sugnu marionetta
ma la sula beniamina.
Già de tiempu ti lu dissi              B
ca no su na malalingua
ca li seguu io li missi
Senza pili supa a lingua.
Ca si niesciu a lu mignanu      B
Pemmu parru cu a vicina
Lu pugghastru mio è nostranu
E nuggh’attru si mbicina.
70) Nugghu mai mi vitta fhara  B
Giri strani o strani cuosi
Ccà no’ nc’è de criticara
Li mia gesti su virtuosi.
Na parola t’havìa dittu            C
Stai fhaciendu nu comiziu
Esta certu  c’hai  dirittu
No’ dunai nugghu  giudiziu.
Io lu sacciu ca sta mamma        C
Esta l’unica a stu mundu
No’ nda fhazzu nugghu dramma
E cu nugghu la cumpundu.
Anzi mona sai chi fhazzu?      C
Viegnu gghuocu  a vrazza apierti
Mu ti vasu e mu t’abbrazzu
Ma però ha mu ti cunvierti.
Tu pe’ mia si lu tesoru                B
La cchjiù bella de stu mundu
Sì lu mio capulavoru
No’  luvuozzi lu sicundu.
S’esta cuomu tu mi dici           B
Ca su l’unica a stu mundu
Si bua mu mi fhai fhelici
Dassa chigghu vacabundu.
Ha mu studi tutti i jiuorni           B
Mu ti mpari nu mistieri
Nommu riesti cu li scuorni
Mu divienti nu ngegnieri.
Si pua chigghu è distinatu       B
E no’ bua mu ti ravvidi
si de tia è nnammuratu
vida  armenu mu lu guidi.
Sacciu ch’esta diplomatu           B
Ma no’ po’ continuara
Mu esta armenu nteressatu
Si v’havìti de spusara.
Certamente lu lavoru              B
Non’arriva nta la casa
Ma armenu pe’ decoru
Mu s’apprica a ncuna cosa.
80) Ca non’è na bella cosa        B
De lavoru stara senza
Ca la vita ch’esta oziosa
porta spessu a delinquenza.
Puru tuna ha mu lu sproni     B
Mu si menta a fhatigara
Ca la vita de barboni
L’hava propi e rinnegara.
Statti cittu e no’ toccara             C
Chistu tastu ch’è dolenta
No’ mi fhara mo’ dannara
Ca non’esta tantu urgenta.
Simu ancora dui cotrari           C
E pua nugghu prumentìu
No’ nci sunu ccà ligari
No’ nc’è ancora lu desìu.
Vajiu e truovu a Tumasina        C
C’ha mu fhinu nu discurzu
Ch’esta cchjiù de na vicina
E cca tuornu n’attru muorzu.
No’ tardara ca cenamu           B
E ca pattrita lu sai
No’ vò mu nd’approfhittamu
Ca s’arrabbia e pua su guai.
Quandu sientu lu rumuri           C
De la machina chi arriva
Nommu sientu sti languri
Mi presentu ca su viva.
Trasa, trasa,  vieni ccana         T
Ca ti sienti puru tuna
Sta canzuni americana
E no’ fhara la lagnuna.
Si ti guardu bona mpaccia         T
Io ti vijiu tutta assorta
pienzi ancora a cchiggha paccia
e Natalina gattamorta?
No’ mi fhara sti discurzi          C
Ca ti dissi già na vota
C’hajiu chjini già li vurzi
De chistà cilifharcota.
90) Ca Franciscu esta lu sua      T
Ca lu vò e si lu pigghjia
No’ lu sa’ ca si tu vua
già n’occhjiata lu scunpigghjia.
Basta sulu mu lu guardi           T
Mu nci fhai nu sorrisinu
All’istanti l’ammaliardi
E ti fha lu liccundinu.
Accussina Natalina                      T
Mora subitu all’istanti
E divienti n’assassina
Ca l’ammazzi cu li nguanti.
Si mi fherma n’attra vota        C
Mu mi parra de panzani
Io, de vera curingota
La pigghjiu  cu li mani.
Ma chi dici, sienti a mia              T
Fhanci sulu chigghu sguardu
Ch’è pe’ igghu magarìa
Ma ch’è sempe nu bastardu.
Tantu hai già nu fhidanzatu   T
E si vena mu t’appretta
o mu fha  l’annammuratu
nc’è cu pigghjia cu l’accetta.
Io lu sai fhici nu votu                   T
Ca lu cora mio è mpegnatu
Lu dunai a chigghu Totu
Chi pe’ mo’ esta  emigratu.
Jiu mu trova lu canatu             T
Chi lavora nta Firenze
Gghana fhacia l’Abbucatu
Totu fhacia l’assistente.
E’ chi fa lu tirociniu                      T
Pemmu fhacia lu Notaru
Ni nda jiamu ncondominiu
Si  lavora a Catanzaru.
Io pe’ chistu ha mu mi sbrigu T
Pemmu fhurnu puru io
Nommu crijiu ncunu ntrigu
E mu mi spusu a bona e Ddio.
100) Certi vuoti si nci pienzu     T
Sientu tanta nostalgia
Chjiudu l’uocchji ed’in silenziu
Sientu la malincunìa.
Certi vuoti sugnu scema          C
No’ capisciu propi nenta
No’ penzava a stu problema
E ca non’ieri previdenta.
Quandu jimmi o fhunerali         C
E passammi de la chjiazza
A stu Totu no’ penzavi
Ma sembravi propi pazza.
Ca volivi pemmu guardi          C
Pemmu osservi a tutti quanti
Soprattuttu li bastardi
Chigghi chi eranu irritanti.
Esta propriu tuttu veru              C
Tuttu chigghu chi si dicia
Puru ntra nu monasteru
Si va oltre l’amicizia.
Ca la tua non’esta certu          C
Nostalgia de la jiornata
Nda vorissi unu espertu
Mu ti fha na rimpriscata.
Ma nci cridi c’ha tri misi             T
Chi partìu pe’ nta Firenza
Si scordau chigghi prumisi
Forse mancu cchjiù mi penza.
Diventau nu cittadinu              T
Forse ggha trovau na gatta
Ca si senta fiorentinu
Mentre io su nsoddisfatta.
Cchiù lu tiempu vajia avanti      T
Cchjiù li misi si nda vanu
Io mi sientu dubitanti
Riestu ccà chi aspiettu nvanu.
Io pe’ chistu, pomeriggiu        T
Mi guardava tutta ntuornu
Certi vuoti vijiu grigiu
E ha mu truovu nu ristuornu.
100) Ca si Totu si decida             T
Mu si resta ggha ntoscana
Io divientu n’omicida
Vajiu e l’ammazzu gghana.
Ma lu vidi ca si paccia?            C
Sini propi fhora e testa
Sai ca èsta na minaccia
E vua mu fhai la disonesta.
Io l’ammazzu, io lu scannu        C
Io no’ sacciu chi ha mu fhazzu
Tu sospetti ncunu ngannu
Pienzi ca nc’è l’intrallazzu?
Non’è chistu pua lu modu      C
Pemmu dici chista cosa
Si l’amuri esta sodu
Pecchì tu sì sospettosa?
Nci fhu ncunu chi parrau           C
De suspetti e tradimenti?
O è ncunu chi ammentau
Mu ti crija sti tormenti?
Si non’hajiu na conferma        T
E si no’ si fhà sentira
Ciò vòrdira ch’è nu verma
E ca mi fhacia ndispettira.
Ed’allora fhazzu bena                 T
Ca mi guardu a destra e a manca
Ca no’ su’ na Matalena
E cominciu mu su stanca.
Puru mamma è preoccupata T
Ca mi vida nta stu statu
Dicia ca ’a  telefhonata
Mai, e a nugghu nci ha bastatu.
Ca vorìa na cosa seria                 T
Na parola e mienzu mpegnu
C’accussì è na  cattiveria
Si  mi vò, ha mu duna segnu.
No’ ti  chjama tutti i jiuorni     C
No’ ti dicia ca ccà torna
Ma no’ pigghjiara sti taluorni
Si no’ sai ca nci sù corna.
110) Tantu a breve pua chjiarira            C
Ca nci sunu l’elezioni
E ti pua sbizzarrira
Pua  scoprira s’è mammoni.
Ca s’è veru ca è la mamma    C
Chi decida ogni cosa
Nci sì tu nta lu programma
Ca  cu tia è rispettosa.
Diacia spessu ca si brava           C
Ca si bella e sì virtuosa
Pe’ lu  fhigghjiu ti trovava
L’ideali cuomu sposa.
Mona vajiu ca de certu            C
Nc’esta mamma chi m’aspetta
C’ha mu sientu nu’  concertu
E mi mangiu na’ pruppetta.
Ni vidimu lu matìnu                    C
Ca ti cuntu n’attru fhattu
Chi volau de  nta Pruscìnu
Pemmu evita nu piattu.
Dimmi armenu qu’esta chistu      T
E si si tratta de Rafhela
Si ti u dico no’ nc’è gustu        C
Nc’è d’ammienzu na sequela.
Vavattinda scimunita                  T
E pua dici ca sì amica
ca su io la prefherita
Ma si  tu l’ esaurita.
Ciao o pa’, quandu arrivasti   C
Io era cca, ggha Tumasina
Ti mangiasti l’antipasti
Chi la mamma ti cucina?
Ca nci tena a lu maritu (ironico)         C
Lu rispetta e nci vò bena
E pe’ chistu è riveritu
E lu serva puru a cena.
Statti cittu scostumata             B
Quandu parri de la mamma
Ha mu sini cchjiù educata
E non’hai mu fhai nu dramma.
120) No’ ti pigghjiu cu a cucchjara       B
Ca ancora ccà mi serva
T’haiu ancora e addirizzara
Ha mu manijiu sta  cunserva.
Guardatillu stu maritu             C
Quantu è bellu, buonu e caru
Puru e mia è riveritu
pe’  la fhigghjia  è  n’uomu raru.
Sugnu io chi ogni sira                  C
Lu consolu da’ fhatiga
Ca pe’ tia potìa morira
Si lu fhai pemmu si mbriga.
Mi lu mienti sempre cuntra    C
Dici ca su sempre fhora
Quandu mbeci stajiu sempra
Intra cuomu fhussi suora.
Sulu ojia mi fhacisti                     C
Pemmu vajiu a u fhunerali
Duva sunu cuosi tristi
Chisti su’ li  tua rigali.
Quandu sugnu sula fhora       C
e sugnu all’Università
no’ mi mienti a mussalora
 cuomu quandu sugnu ccà.
Ed’allora, si vorìa                         C
Pemmu fhazzu a civettola
Tu non’è ca sì cu mia
Ma su io chi su pignola.
Ha mu sai e mu lu capisci       C
C’hajiu a testa supa i spagghi
Sti discurzi ha mu i’ fhinisci
Ca nci fhici ggià li cagghi.
Diciancillu puru tuna                  C
Ca a tìa sulu chista senta
Ca no’ su na tricioluna
E no’ sugnu scanuscenta.
Ca tu sulu mi capisci                C
E de mia tu nd’hai fhiducia
Tu m’abbierti quandu niesci
No’ pe’ stridu o pe sfiducia.
130) Ca lu studiu esta lu primu C
Pe’ sicundu siti vui
Tutti assiemi ha mu fhacìmu
 Mu fhelici simu nui.
Quantu è brava chista fhigghjia          R
Quantu bene chi nci vuogghjiu
E’ beatu cu sa’ pigghjia
È nu fhjiuri, è nu gigghjiu.
Puru mammata chi grida           R
Quandu simu nta lu liettu
Mi lu dicia e si cunfida
Ca sta fhigghjia è nu provettu.
Lu sapìa, l’immagginava          C
Ca sta mamma è beneditta
E  ca  puru ca gridava
Non’è mai na maleditta.
Mo’ vi dicu bonanotta                C
Ca mi curcu ca su stanca
E ca domana a n’attra botta
Studiu chigghu chi mi manca.
Bonanotta fhigghjia mìa          B
Và, riposati la testa
Ca sinnò sta parrasìa
Si trasforma tutta nfesta.
Certi vuoti no’ mi senta              B
Non’accetta nu cunsigghjiu
Cu la mamma è ndisponenta
Ca no’ vuozzi n’attru fhigghjiu.
Menu mala ca cu tia                B
No’ nda fhacia cirimuoni
No’ ti dicia na bugìa
Ca la pigghji cu li buoni.
Ti la fhici su misura                     B
Bella, sana e ntelligenti
Chista bella criatura
Chi ti è ricanuscenti.
Si nescìu de chistu modu        R
E si tantu m’assimigghjia
La simenta non’è brodu
Era propi a meravigghjia.
140) Quindi io no’ ncintru nenta?      B
Ti scordasti ca io nc’era
Misi io li fhondamenta
Mentre  izzavi la bandiera?
Vieni cca mu ti ringraziu          R
Mu t’abbrazzu e mu mi scusu
Ca subisti chigghu straziu
Fhù nu partu dolurusu.
Vieni, jiamu e ni curcamu          B
Ca si stancu da’ jiornata
Ca nui no’, no’ ni dassamu
E ca mi vinna na vampata.
Lu matìnu partu priestu          R
C’ha mu arrivu a Catanzaru
Senza  trafficu fhai lestu         B
E no’ t’hai de disperara.
Danci corda a chista sveglia      R
Fha mu canta o pemmu sona
Ca io stajiu ndormiveglia
Appojiatu a lu tua  senu.
Vieni ccana, statti mparu        B
Ca t’appuoji ancora miegghjiu
Cuomu fhussi nu cotraru
Cu la testa a stu mimmiegghu.
E si bua mu ti sullazzi                  B
Pua cangiara posizioni
Ma no’ fara li strapazzi
Mu  si stanca stu panzoni.
. . . Guarda ccà chi ti portai?  B
Ca non’è na siccatura
Ca lu caccia de li guai
Stu cafhè a cu l’assapura.
Ti portai nu viscottinu                B
Chigghu fhattu cu sti mani
Ch’esta bellu e genuinu
No’ su chigghi americani.
Ca si bieni nta cucina               B
Nc’è già prontu nu cornettu
Chi non’è la medicina
Ma  de tìa è lu predilettu.
150) Ca ti vijiu ribusciatu            B
Ca stanotta no’ dormisti
Forse ieri preoccupatu
O pe’ chigghu chi facisti?
Mo’ ti tagghji chista varva       B
Pua ti pigghjiu  lu vestitu
Ca ancora esta l’arva
E ti fhai bellu e pulitu.
Ca stasira ni vidìmu                     R
Ripigghjiamu lu discurzu
Ca ancora ha mu chjiarimu
S’esta veru ca su n’urzu.
Va, cunchjiuda ncunu affari   B
Passa puru da’ Regioni
Ca tiramu l’arangari
E  allevamu Fharaoni.
No’ vorìa mu fhazzu sgrusciu    B
Mu risbigghjiu chista fhigghjia
Ma chist’acqua ajiu mu mprusciu
Stu varvinu u si ripigghjia.
Mo’ rassettu la cucina             B
Nci preparu a colazioni
Pua la chjiamu a Cuncettina
E preparu u polpettoni.
Accussìna a menzijiornu            B
Pua mi puozzu riposara
Resta sulu lu contornu
E la nzalata de tagghjiara.
Mo’ ti chjiudi nta la stanza     B
Studi o lieji quantu vua
Quandu sienti ch’è abbastanza
Ti ripuosi e pigghji pua.
Vai e truovi a Tumasina             B
O ti sdraji a lu divanu
Mangi ncuna nocciolina
O t’assietti a lu mignanu.
Hai ragiuni mi ripuosu             C
Ca mi fhanu mala l’uocchji
Stu capitulu è nojiosu
E pecchì sinnò m’aduocchji.
160) Vajiu e truovu a Tumasina           C
Nci domandu si studiau
Puortu ncuna nocciolina
E si puru si stancau.
Menumala ca venisti                T
Ca stanotta no’ dormivi
Pemmu pienzu a chi dicisti
Mi dassasti li motivi.
C’ha mu sugnu rispettosa          T
Ca la mamma mi vò bena
C’ha mu riestu na’ virtuosa
E nommu stajiu sempre mpena.
Ma mi spiegni nta sta vita       T
Cuomu mai a diciott’anni
Ha mu sugnu nviperita
Pe’ sospettu de’ st’inganni?
E pecchì a l’età mia                     T
No’ mi puozzu divertira
C’ha mu stajiu in’agonìa
De matina notta e sira?
Io l’impegnu nci lu mientu      T
Nta lu studiu  vajiu avanti
Ma m’ammazza stu turmientu
E  comincia mu è pisanti?
De domana sai chi fhazzu          T
No’ domandu e ne’ rispundu
Io mi truovu nu bonazzu
Puru ch’esta vacabundu.
Mi ncriscìvi pemmu aspiettu  T
Jiuorni e jiuorni ca mi chjiama
Non’è chistu chiggh’affettu
Chi s’aspetta na cristiana.
Hai mu ammetti ca stu Totu      C
Ti rigira e ti cucina
Ma  si de tia esta devotu
Fhatti  dara na’ fhedìna.
Pemmu vena ccà, a la casa     C
Mu prumenta ca ti spusa
E pua puru ca ti vasa
No’ sì cchiù na fhriddulusa.
170) Quandu chjiama nci lu dici       C
Nci lu gridi ca sì tristi
No’ potìmu essere amici
O mi spusi o mi  perdisti.
Mo’ riposati nu muorzu          C
Ca ti cuntu l’attra storia
Hai mu fhai nu bellu sforzu
o ti rinfhriscu la memoria?
Ti ricuordi l’annu scorzu            C
Quandu si spusau Carmena
Nci fhu propi nu discorzu
Ca sembrava na balena.
E non’è ca si ngrassau             C
Conzumandu ccicculata
Succedìu pecchì jiocau
Cu Rafhela na vernata.
Lu problema nci sorgìu               C
Quandu dissa: ha mu mi spusi
E Rafhela s’accorgìu
Ca no’ nc’eranu cchjiù scusi.
Nci lu dissa nta i linzola           C
L’acchjiappau do’ cravattinu
Quandu jia mu si nda vola
Nci arringau cu nu piattinu.
Cu li buoni o cu li mali                C
Mu lu trova jiu a la casa
Cu na bella paternali
Nci rescìu pemmu s’accasa.
Cuomu vidi, non’è dittu          C
Ch’esta l’uomu chi cumanda
Tu cominci  cu nu scrittu
Cuomu  fhussi  n’educanda.
Cuomu fhicia Carmelina            C
Chi a la fhini si lu spusa
Puru tu de mingherlina
 No’ pua fhara la lagnusa.
Quandu vena pemmu vota    C
Chi rientra de Fhirenza
Ha mu sini curingota
Senza nuggha riverenza.
180) No’ ti fhara la cumpusa     C
No’ lu rendera innocenta
Hai mu fhai la vanitusa
Hai mu gridi mu ti senta.
Propri cuomu la Carmela        C
Ha mu acchjiappi da cravatta
E si puo no’ si nda vola
Vidi ch’esta cosa fhatta.
A Natali pua ti spusi                    C
Io ti fhazzu de madrina
E ti scuordi de sti cuosi
Ca divienti baruncina.
La Madonna mu ti senta         T
Pemmu fhazzu na fhamigghjia
Puru mamma s’accuntenta
S’avarìa puru na fhigghjia.
Mona parrami de tìa                   T
Dimmi tu chi stai fhaciendu?
Stai aspettandu lu Missìa
O ti spusi u reverendu?
No’ sarìa na cosa mala            C
Ch’esta bellu e portentusu
Ma no’ sugnu n’animala
Mu lu prieviti mi spusu.
Chigghu mio non’è Noraru        C
Ne’ Architettu e ne’ ngegnieri
Non’è mancu fhimminaru
C’hajiu mu nci stajiu arriedi.
Ni volimu tantu bena               C
Ogni tantu ni ncuntramu
Io pe’ igghu su serena
Pecchì m’ama ed’io lu amu.
Non’appena trova postu           C
Na fhatiga o nu lavoru
Igghu esta già dispostu
Ca pe’mamma è nu tesoru.
Nel frattempu io sù certu       C
Laureata de’  ngegnieri
No’ vivìmu nto u desertu
No’ nci sunu cchjiù misteri.
190) Ni spusamu puru nui         C
Mi vettiji tu la fhigghjia
Cu li fhigghji tutti i dui
Passijiamu a meravigghjia.
Certu no’ ni passa nugghu      T
Pe’costruttu e fhantasìa
Ca partimmi e nu testugghu
E arrivammi  a borghesìa.
De cotrari e signorini                  T
E tutti chigghi squattrinati
Fhummi li fhidanzatini
Ma de tutti rispettati.
Certi vuoti ncuna idea             T
Ni passava pe’ la menta
Fhummi sempe nta trincea
E pe’ chistu su cuntenta.
Lu problema nci fhu sempre     C
Ca luntanu ha mu stacìmu
Quandu  dici ca è pe’ sempre
Non’è chigghu chi fhacìmu.
Pigghjia, dassa, scegghjia a chistu                                          C
Nda fhacimmi cuosi strani
E ca nc’esta  Gesù Cristu
E no’ fhummi mai villani.
Nonostanti sti penzieri               C
E tutti chisti tentazioni
Ni criscimmi  volentieri
Signorini de’ saloni.
Fhummi sempe turmentati    C
De l’assenza  e na perzuna
Nu paisi d’emigrati
Già segnatu da’ sportuna.
Ma t’immaggini de viecchji        C
Quandu pienzi a sta jiornata
Si ti guardi nta li specchji
E ti rividi sbinturata.
Certu ch’esta nu doveri           C
Comportarsi de civili
Mu rispetti tutti interi
Li perzuni signorili.
200) Ma nc’è puru lu dirittu      C
Pemmu truovi nu lavoru
Ca sinnò esta delittu
Non’avìra nu decoru.