Ojia è na brutta jiornata

Ojia è na brutta jiornata (Farsa)

di : Er. Ga.

1)       Ojia è na brutta jiornata.
ntisi dira na matina
quandu jivi ggha la nonna
mu nci lievu a medicina
2)       Arrivandu m’abbrazzau
mi stringiu e mi vasau
ti portai la medicina
ed’allora s’appaciau.
Ca stanotta no’ dormivi
ca la fhrievi m’ammazzau
e la tussi chi mi vinna
tutta quanta mi sfiancau.
Quandu tuttu vajia stuortu
e tuttu cada de li mani
certamenta è la jiornata
giusta fhatta pe’ li cani.
Fhacia friddu e tira vientu
e lu luci è astutatu
puru i fhraschi su vagnati
para tuttu abbandunatu.
Pruovu mo’ cu nu cartuni
stu carvuni pemmu appicciu
pemmu fhazzu sti dui vrasci
e mu mi cacciu de stu mpicciu.
Si si mpoca chjianu chjianu
stu carvuni de livara
a stu vientu si fhà lestu
e ni potimu pua scarfara.
Io no’ puozzu stara fhora
ca stu vientu porta mali
ca la tussi già la tiegnu
e mi manda a lu spitali.
Ha mu stajiu riserbata
intra, oppuru nta lu liettu
mu mi scarfu sti quattr’ossa
e mu pigghjiu nu riciettu.
10) Eccu ccà stu bellu luci
chjinu e vrasci è stu vrascieri
mu mi pigghjiu sta pastiglia
inchjiu d’acqua stu bicchieri.
Mu mi passa chista tussi
chista fhrievi chi va e vena
ca de fhara nd’hajiu tantu
e de fherma stajiu mpena.
Dissa mamma ca pua vena
mu s’adduna cuomu stai
puru pemmu ti cucina
e si a lu miedicu ha mu vai.
Mo’ chi nc’esta sta calura
e a lu liettu su sdrajiata
mi passau chiggha sudura
e mi sientu rinfrancata.
Quandu vai nci lu pua dira
ca la nanna stà già bona
ca lu miedicu no’ serva
e ca mi sientu na matrona.
Statti ccà, no’ ti nda jira
ca lu luci è ormai appicciatu
scarfatilli chisti mani
e no’ stara accappucciatu.
Ca la rota è bella randa
e li cavuzzi li puorti
no’ ti fhanu li fhucili
e li gambi no’ l’hai stuorti.
Pe’ li fhimmini è disgrazzia
lu caluri do’ vrascieri
ca si hanu li fhucili
no’ li vuonu pe’ mugghjieri.
La gunneggha no’, no basta
mu cumbogghjia tutti l’anchi
ma lu luci certu serva
soprattuttu si su stanchi.
Standu mpiedi na jiornata
nta faccendi mpaccendata
s’esta viernu puru ncasa
sì, nci vo na vrascerata.
20) S’approfhitti e ti mbicini
e stai cu l’anchi a sti caluri
certu si ca si nda fhorma
de fhucili e smagliaturi.
Quantu fhimmini distratti
no’ nci badanu a sta cosa
si nci vidi pua li gambi
su na cosa spaventosa.
E si lagnanu ca nugghu
nci rivorgia la parola
no lu sapa ca su l’anchi
chi la fhanu civettola.
Si la fhimmina esta bella
s’ha nu bellu portamentu
s’hava l’anchi belli lisci
è pe’ l’uomu sbenimentu.
E la cerca e la rimira
s’esta fherma o è chi camina
s’innamura e pua la spusa
e diventa na regina.
Puru tu, niputi mio
s’hai mu truovi na fhigghjiola
guarda buonu soprattuttu
s’esta onesta o puttagnola.
Si a dominica a la missa
vajia spessu e volentieri
e si quandu si ricogghjia
nci bastaru li preghjieri.
Ca si cerca acqua-santieri
perda tiempu e cerca scusi
sunu ndizi chi ti dicianu
ca non’è fhimmina mu spusi.
Ca la fhimmina ha mu sapa
mu esta onesta e cuntegnusa
ed’è certu ca lu trova
l’uomu bellu mu la spusa.
Cu la dota, bella ricca
tanti para de linzola
li tuvagghji ricamati
e nu minimu de scola.
30) Cu dui para de cuscina
li linzola profhumati
cu tri matarazzi buoni
stritti stritti  e . . . nnammurati.
Piedistagghi e tavuluni
chjinu e sbruocci nu saccuni
n’attru supa mu è de crinu
e pua lana e piecura e muntuni.
Mu stai cavuddu a lu viernu
bellu fhriscu nta l’estati
nomu soffri a primavera
a d’ogni tiempu nnammurati.
Chi nci cunti a stu fhigghjiuolu
de linzola e nnammurati
no’ lu vidi ch’esta ancora
cu li cavuzzi cacati?
E tu chi fai scumbogghjiata
assettata nta lu liettu
de stu modu no’ lu sai
ca no’pigghji mai riciettu?
No’ ti riendi ancora cuntu
ca  vorissi mu ti lievi
ma si ti guardi bona bona
tu t’accuorgi c’hai la fhrievi.
Si ti tuoccu io la fhrunti
si la fhrievi ti misuru
a quaranta arriva certu
statti certa ca è sicuru.
Mo’ ti fhazzu nu bullitu
cu stu gagghu chi portai
fhriscu fhriscu de jiornata
chi stanotta io spinnai.
No’ lu gugghjiu tuttu quantu
ca ti  stipu ali e cuosci
li suffriju si per casu
sienti ancora l’anchi musci.
No’ mi fhara mu m’arrabbiu
pemmu pierdu la pacienza
propi ojia cu stu fhriddu
mu t’aumenta la mpruenza.
40) Ca no’ puozzu sempe stara
cca cu tia a pierdi tiempu
ca a marituma hajiu intra
ca nc’è fhora malutiempu.
Lu dassai nta la cucina
e nci dissi: vajiu e tuornu lestu lestu
tiempu propi mu m’addugnu
s’esta izzata e s’esta nsestu.
Ca s’havìa già ritornatu
chistu fhigghjiu chi mandai
cuomu havìa raccumandatu
no’ fhacìa chistu via vai.
Mu mi porta la notizia
e mu mi dicia cuomu stai
no’ perdìa tuttu stu tiempu
ca fhujiendu m’ammazzai.
Statti bella arricettata
nta lu liettu riposata
si no’ bua pemmu ti torna
chiggha fhrievi disgrazziata.
Ca la testa no’ l’hai bona.
mo’ ti mangi sta pietanza
e no’ mi duni cchjiù penzieri
ca già nd’hajiu e su abbastanza.
Ti sistemu la cucina
pua t’accuonzu nta lu liettu
c’ha mu vajiu a casa mia
ca marituma m’aspetta.
Stu cotraru mi lu puortu
c’ha mu mangia puru igghu
ca a chist’ura nci fha fami
e ca nci fhici lu conigghju.
Pomeriggiu ti lu mandu
accussina sta cu ttìa
ca sinnò tu ti lamenti
ca non’hai na cumpagnìa.
Era ura pemmu tuorni
mu cucini ch’esta tardu
mi penzava ca mpingisti
e ca pe’  mia no’ nc’è riguardu.
50) Già lu sucu è bellu e prontu
l’acqua stacia già gugghjiendu
tiempu sulu dui minuti
e si fhina stu turmientu.
Ca nemmenu nui mangiammi
e no’ sulu hai  tu fhastiddu
ca stu fhigghjiu povariegghu
è affamatu e muortu e fhriddu.
Rigatoni cu conigghju
quattru ova cu sozzizzu
dui bicchieri de stu vinu
e ti torna lu jiudizzu.
Pua ti curchi e ti ripuosi
io sistemu la cucina
cicciu torna ggha la nonna
e io vajiu ggha vicina.
Ca tornandu mi chjiamau
doppu mangi vieni ccàna
ca ti offru nu cafhè
e parramu cu Silvana.
No’ lu sacciu chi ha mu dicia
e si trovau lu nnammuratu
o mu fha lu resucontu
de chi vitta a lu mercatu.
Puru tu chi nci vai arriedi
e chi nci duni tanta corda
dassa stara sienti a mia
ca mo’ mangia e pua si scorda.
E si pua è na cosa seria?
s’è na cosa de fhamigghjia?
no’ la puozzu trascurara
ca cu tia pua si la pigghjia.
S’è pe’ mia tu fhai chi bua
sistemata la cucina
va tranquilla e mi saluti
stu giojiellu de vicina.
Ma no’ fara nfretta e furia
mu sistemi cca sti cuosi
ca non’esta acqua santa
ed’è miegghjiu u ti ripuosi.
60) Mo’ chi sacciu ca la nanna
è a lu liettu e si riposa
vajiu e truovu la Silvana
mu mi cunta ncuna cosa.
Curri, vola, fha cchjiù lestu
ca u  cafhè già si rifhridda
e si a notizia t’impressiona
fhatti fhara a camumiggha.
Io no’ sacciu chi ha de dira
e si a notizia mi riguarda
s’esta ncuna cosa bona
o è traditura e na bugiarda.
A lu modu chi chjiamau
a la fhretta chi mi misa
no’ vorìa mu a la fhini
pemmu riestu arrimisa.
Stu penzieru mi turmenta
no’ mi dassa cchjiù tranquilla
hajiu fhretta pemmu vajiu
ca mi pigghjia la cazzilla.
Apra lestu e trasa dintra
pigghjia postu a stu divanu
ca ti cuntu chi successa
e chi tutti ha mu lu sanu.
La dominica a la missa
no’ nci fhici tantu casu
pua fhu suorma chi mi dissa
guarda a Vitu a chigghu rasu.
No’ dassau pe’ nu minutu
pemmu guarda a Cuncettina
propi chiggha chi pe’ tia
era propi na cretina.
Chi pe’ figghjiutta no’ facia
ch’è na sarda menza morta
mbeci sai cuomu stacìa
e com’era tutta assorta.
Sutta sutta e cittu cittu
si trovaru a la nesciuta
si mbicina e nci ridìu
iggha era compiaciuta.
70) Nci parrava chjianu chjianu
ma lu sguardu era attentu
cu la testa accunsentìa
si dunaru appuntamentu.
Nci dicìa:Tantu Micu torna tardu
forse mancu ggha mia vena
quandu torna da fhatiga
s’addormenta doppu cena.
Quandu è scuru sai chi fai
sutta l’arcu ni vidimu
ca io arrivu cu na scusa
e gghassutta ni vasamu.
Nugghu ntisa sti paruoli
ma nci fhù na parrasìa
quandu Vitu la dassau
cu l’amici si tradìa.
Dissa: amici io stasira
no’ vi fhazzu cumpagnìa
ha mu fhazzu n’attra cosa
ch’esta fhorse na paccìa.
Chista mo’ è na cosa nova
n’agghjiuttimu sta cumpetta?
dici ca no’ pua venira
ca ti vidi cu Cuncetta?
Statti cittu, no’ gridara
ca ogni ricchji po’ sentira
e si ncunu mi vo’ mala
puru a Micu po’ abbertira.
Tantu chigghu è chi lavora
e a tia chi ti nda mporta
no’ si tu chi fai fhigura
ma esta iggha ch’è na porca.
De na parti mi dispiacia
ma de n’attra no’ mi prema
lu problema esta purtroppu
ch’è n’amicu e stannu assema.
Mi lu dicia ogni bota
quandu simu nta lu miegghjiu
ca cu mia esta nu spizzu
e ca Micu esta cchjiù biegghu
80) Già lavora, è sistematu
mancu fhuma e non’ha vizzi
puru ca si vida puocu
esta chjinu de bellizzi.
Stu discurzu mi lu fhicia
Ccà lu fhrata de Silvana
C’appertena a chistu gruppu
Chi su fhigghji de puttana.
Nci lu dissi a micariegghu
mu la dassa sta cretina
ca a la longa no’ lu sapa
tuttu chigghu chi cumbina.
Ma no’ sai la miegghjiu cosa
e chi successa ieri sira
esta propi nu segretu
c’havarìa de custodira.
Ma siccome sì n’amica
e na perzuna chi è de chjiesa
ti lu dicu cittu cittu
senza duolu e senza offesa.
Sutta l’arcu de Vivacqua
era ggha chi si vasava
lu cunferma mastru Umbertu
ca li vitta ca passava.
Pe’ virgogna iggha cercau
mu s’ammuccia nta na porta
mastru Umbertu i canuscìu
ed’è sicuru cuomu a morta.
Micu parta la matina
e rientra a tarda sira
ca sinnò ti lu portava
c’havìa puru de sentira.
Ca si nci lu cuntu io
non’è veru e no’ nci crida
ma si ambeci senta all’attri
fhorse ntiempu si ravvida.
Io stasira nci lu dicu
nta la ricchji cittu cittu
vuogghjiu propi pemmu vijiu
si si ncazza o si sta cittu.
90) Ca si certu no’ nci crida
ti lu puortu pua cca ttia
ha mu nci la cunti tuna
tutta chista porcherìa.
Pemmu sapa puru igghu
chi perzuna esta chista
mu la pisa e mu capiscia
ch’è na bona opportunista.
Ca si chista è la presenza
e lu vasu esta accertatu
certamenta cu tant’attri
s’hava puru già curcatu.
Ha mu priegu la Madonna
mu nci fhazzu la nottata
pemmu ciercu chista grazzia
E nommu sugnu jiastimata.
Mu la dassa chista strata
mu si scorda e sta cagnola
pemmu trova ricchi e santi
na fhamigghjia e na fhigghjiola.
Mona è ura u mi ricuogghjiu
e pemmu tuornu a casa mia
mu mi pigghjiu a cicciariegghu
ca ggha nannisa stacìa.
Ha mu passu de ggha mamma
si la fhrievi nci passau
pua mu tuornu e mu cucinu
si Dominicu tornau.
Ca stasira nda sentimu
de gridati e de taluorni
mu nci cuntu chisti fhatti
e si ha mu vijiu chisti scuorni.
C’ha mu dassa sta signura
chista fhimmina sgrazziata
chi no’ porta na russura
e chi vorìa na schjiaffijiata.
Ojia fhu na brutta jiornata,
dissi: e Micu mi sentìu
ma pecchì mi dici chistu
dimmi chi ti succedìu?
100) Nta sta vita no’ sai mai
qu’è a perzuna chi frequenti
certi vuoti  ti nda accuorgi
ca su luordi e dilinquenti.
Su notizi chi lejisti
o ti riferisci a ncunu?
mi riguarda o su panzani
o mu sientu è opportunu?
 Ha mu sienti chi ti dicu
propi a tia è chi ti riguarda
mi cuntaru ca Cuncetta
non’è sulu menza sarda.
Chi bua dira ca no’ piacia
e non’è bella e nzuccarusa?
io nci stajiu jiendu arriedi
ma esta ancora dubitusa.
Non’è sulu vanitusa
ch’esta puru maistruna
quandu sini a lu lavoru
fhacia ngiru la matruna.
La trovaru nta vivacqua
sutta l’arcu chi vasava
Vitu sì, lu caru amicu
e chi tutta si scialava.
Beggha fhimmina trovasti
fhatta sì de boncostumi
si la dassi dui minuti
ti diventa putridumi.
Non’è veru certamenta
iggha penza sulu a mia
io stasira nci lu dicu
s’esta veru o fhisserìa.
Mo’ mi lavu e doppu niesciu
mu la ncuntru vajiu sulu
e si è vera sta notizia
l’acchjiappu a cavucci nto culu.
Chistu tu no’ l’hai de fhara
ca sì n’uomu chi ragiona
ha mu dassi chista strata
e ti nda truovi una bona.
110) Cca no’ simu nta lu nord
a Milanu o a Torinu
cca la fhimmina illibata
fhacia pe’ nu paladinu.
Prima và cu chistu e chigghu
pua de corpu nci cumbena
ti la fha na mastravota
e tu ambeci nci vua bena.
Io la dassu ti lu giuru
s’esta veru chistu fhara
ha mu vijiu puru a Vitu
m’hajiu puru d’accertara.
Ti lu giuru n’attra vota
cca nginuocchjiu ti lu dicu
Vitu esta nu vigliaccu
e non’è nu veru amicu.
La Madonna mu   ti  sarva
lu Signuri mu t’ajiuta
mu ti fhacia ravvidira
de sta cosa scunchjiuduta.
Sira stessa Cuncettina
si ncuntrau cu micariegghu
quandu fhicia la domanda
ggha successa nu ribiegghu.
Io a Vitu no’ lu vuogghjiu
e nta la testa hajiu a tia
ma nu vasu a la sprovvista
è pe’ tia vigliaccheria?
Tu no’ pienzi ca pe mia
chi de jiuornu riestu sula
puozzu avìra nostalgia
e nu vasu mu hajiu ngula?
Tu la sira tuorni tardu
certi vuoti mancu vieni
no’ mi vasi e no’ mi tuocchi
e pua fhai sti cantilieni?
Ma lu sai ca nta sta vita
puocu cuosi sunu buoni
la fhatiga, la fhamigghjia
e nu buonu matrimuoni?
120) Ca na fhimmina cu n’uomu
puru quandu sunu zziti
si su suli  sai de certu
stannu sempe appiccicati.
E nu vasu e na carizza
o nu capigghu fhora postu
ti scumbussula la vita
e ti fha perdera la testa?
Propi tu mi fhai sti stori
tu chi sini comunista
quandu ieri nta Milanu
no’ fhacivi u  moralista.
Ti fhacivi l’evolutu
Frequentavi chista e chiggha
no’ dicisti mai na sira
mi fha mala la cudiggha.
E si ncunu ti volìa
e ti cercava pe’ na cosa
si sapìa nta lu paisi
ch’era io la permalosa.
Quandu Vitu mi dicìa:
Statti attenta ca ad’agustu
Micu resta nta Milanu
pemmu fha lu bellimbustu.
Era certu, havìa ragiuni
io non’era mburritusa
e mo’ mi dici ca su io
ch’esta chiggha dispettusa.
Ti fhacisti n’esperienza
de sta vita assai mundana
t’abbuttasti a modu tua
e mo’ su io la jioculana.
Cca ti fhai lu riservatu
ca de mammata ti spagni
esta iggha chi manovra
e chi ti scegghjia li cumpagni.
Chista è bona, chista è mala
chista esta senza scola
quandu vo’ mu ti disprezza
dicia ch’è caminandola.
130) E si ad’iggha no’ va a geniu
arma sempre na gazzarra
si non’hava attru de dira
dicia ca tu si tamarra.
Dimmi, mo’ chi simu suli,
cuomu mai quandu mi tuocchi
e ad’ogni vasu chi ti dugnu
sini tu chi pua t’arruocchi?
Sini tu chi dici sempre
quantu bena chi ti vuogghjiu
dassa stara l’attri amici
stai cu mia ca no’ ti mbruogghjiu.
Certu io su sempre ccana
tu lavori, tu si buonu
ma pe’ l’attri sugnu io
chi li criju sti fhrastuonu.
Mona dimmi cu ti dissa
sutta l’arcu quandu passu
cui mi vitta assiemi a Vitu
mu mi cacciu ncunu spassu
Certamenta fhu Silvana
o lu fhrata, bell’imbustu
chi de sulu mu lu guardi
fha venira lu disgustu.
È la mbidia chi la spingia
a chiggha brutta nzalinuta
non’ha culu, non’ha minni
ed’è na fhimmina varvuta.
Mo’ mi sientu cchiù leggera
e no’ ciercu nu cunzienzu
no’ mi mporta ca mi dassi
mona sai cuomu la pienzu.
Certu mammata è cuntenta
ca rescìu mu mi fha fhora
ca lu sacciu ca penzava
ch’era io lu crepacora.
Vavattinda e no’ tornara
Ca mammina è chi t’aspetta
Trovatila n’attra mprappa
Ca no fai pe’ sta Cuncetta.
140) Micu allora capiscìu
ca havìa sbagghjiatu tuttu
cu la cuda ammienzu l’anchi
si nda jiu ch’era distruttu.
E passaru jiuorni e jiuorni
Micu cchjiù no’ nci penzava
si scordau de chigghu amuri
e cu n’attra si ncuntrava.
Cu la mamma jia a la missa
si guardava sempre ntuornu
nc’era Vitu cu Cuncetta
si fhiniu chigghu taluornu.
Pua na bella signorina
chi guardava ‘ndirezioni
vitta a Micu cu la mamma
e nci fhiciaru mpressioni.
Quandu micu s’accorgiu
la guardau cu cchjiù nsistenza
l’uocchjiu era nnamuratu
e trasiru ncumpidenza.
Na parola tira l’attra
La cotrara accunsentìa
Jiendu avanti s’accorgìu
Ch’era chigghu chi volìa.
Cu la mamma jia d’accordu
cu lu suoceru brindava
la cotrara era cuntenta
era certu ca l’amava.
E li siri a lu rientru
da fhatiga  o do’ lavoru
prima jia ggha fhidanzata
ca trovava lu ristoru.
No’ a dassava nu minutu
era sempe ncumpidenza
la lisciava, la vasava
nci bastau chiggha esperienza.
Era sempe cchjiù cuntientu
tantu è veru chi cangiau
no’ passaru quattru misi
la pigghjiua e si la spusau.
150) Tiempu appena nova misi
nu cotraru nci nescìu
pua lu sappa cuncettina
ca sbagghjiau lu capiscìu.
E la nonna e li parienti
e tutti quanti li vicini
a lu picciulu nionatu
lu inchjiru de mboini.
De rigali de vasati
de giojielli e catenini
e la mamma ggha chi offrìa
li cumpietti e biccherini.
Riccu e santu stu cotraru
Sanu e sempe rispettusu
Pemmu criscia buonu buonu
E mu esta danarusu.
Ojia è na bella jiornata;
doppu chigghu chi passammi
puru mammasa dicìa
si fhiniru chigghi drammi.

 PERSONAGGI:

 • Nonna               Donna MARIA
 • Figlia di Maria               Donna MADDALENA
 • Marito di Maddalena               Mastro PIETROGIOVANNI
 • Figlio di Maddalena e P.G. Piccolo FRANCESCO
 • Figlio di Maddalena e P.G. Il Bello DOMENICO
 • Amica Signorina FIORELLA
 • Amica dell’amica Signorina SILVANA
 • Fratello di Silvana RAFFAELE
 • Prima fidanzata di Domenico CONCETTA
 • Amante di Concetta VITO
 • Altri amici ANDREA, VINCENZO, FRANCO
 • Attento riconoscitore Mastro UMBERTO
 • Nuova Fidanzata/Moglie Signorina CARMELINA