Micu torna d’America

Micu torna d’America

di Er. Ga.

E’ tantu tiempu chi nci pienzu
mi turmenta nu penzieru
nu ricordu ha mu cumpienzu
no’ nda fhazzu nu misteru.
Nci lu dissi a la mia sposa
pemmu vena puru iggha
pecchì esta scrupolosa
no’ dassava la fhamigghjia.
A l’iniziu desistìvi
pua parrandu cu l’amici
ca la vita capiscivi
non’è sulu sacrifhici.
Sistemai li puocu cuosi
salutai tutti l’amici
cu ntenzioni assai virtuosi
jia mu truovu li radici.
Nta sia uri de volata
arrivai all’aeroportu
n’attra ura e l’atterrata
cu balici e passaportu.
Quandu vitti chiggha scritta
Aeroportu de Lamezia
terra santa e beneditta
mi sembrava  ch’era in Svezia.
Nu tassista si mbicina
e mi parra n’attra lingua
io cu vuci malandrina
dissi:  portami a Curinga.
Caminandu pe’ la strata
osservava cu attenzioni
chiggha terra siminata
ma no’ nc’era paragoni.
Superati li Serini
arrivammi ad’Acconìa
cangiau tuttu a sti collini
chi io mancu canuscìa.
10) Vitti tanti cuosi nuovi
chi penzava ca sbagghjiai
ma no’ nc’era cuntrapruovi
e accussì io m’appaciai.
Pua nchjianandu po’paisi
lu tassista avìa ragiuni
a vurzina già mi ntisi
nta la gola nu gruppuni.
A la vista do’ paisi
canuscìvi a chjiesa matra
io mi ntisi curinghisi
e cu l’anima appagata.
Quandu vitti la fhuntana
e lu chjiuppu do’ Suncurzu
pe’ l’autista cosa strana
mu si fherma pe nu muorzu.
Na preghiera a la Madonna
na vivuta a la fhuntana
pua na fhotu a la colonna
fhuru i primi toccasana.
L’autista tantu accuortu
arrivatu a lu cartellu
dissa: duva vua pe mu ti puortu
duva dicia stu pannellu?
Portami a la petra chjiana
o mi dassi nta lu passu
ca na vota chi su gghana
certamenta mi rilassu.
No’ nci fhici tantu ncetta
de la genta tutta ntuornu
domandai duv’è Cuncetta
ca d’america io tuornu.
Dissi: sugnu americanu
ma su puru curinghisi
cca tornai cu l’aropranu
mu rivijiu stu paisi.
Quandu fhui ricanusciutu
mi chjiamaru “Micariegghu”
m’abbrazzaru e stitti mutu
comu fhussi  fhigghjioliegghu.
20) Mi sporzai mu mi ricuordu
li perzuni tutti quanti
chigghi cu cui jia d’accordu
puru ch’era n’emigranti.
No’ vi dicu chi successa
nta lu passu e petrachjiana
ca tornava pe’ scommessa
na perzuna Mericana.
A d’abbrazzi  e de vasati
de parienti tutti quanti
pua de’ corpu inaspettati
mi scoppiaru quattru pianti.
Sini certu tantu stancu
de stu viaggiu avventurosu
dissa: siembri già n’agrancu
ca lu statu tua è penosu.
M’izzu priestu lu matìnu
c’ha mu vijiu tuttu quantu
cu’  n’impegnu  certosinu
stu paisi ch’è n’incantu.
Tu domana fhai chi bua
t’accumpagna Cicciariegghu
mu ti porta duva vua
e mu vidi ogni viniegghu.
Vui girati tuttu mparu
tutti chisti carreriegghi
ca io ntantu vi preparu
nu ragù cu fhilatiegghi.
Ha  mu vajiu  cu dolori
mu nci dicu na preghiera
a li cari genitori
ca no’ vinni cca in crociera.
Fhuru tanti li motìvi
ca m’izzai a matinata
doppu sazzu chi dormìvi
e mi fhici na russata.
Mi pigghjiai la colazioni
fhici subitu dui cunti
cu bastuni  e cu ntenzioni
Jia mu truovu li defhunti.
30) Chjianu chjianu chi nchjianava
e chi arrivava nta pruscinu
cuosi a menta mi tornava
e penzai a lu mio distinu.
Pua nchjianandu do’ carvaru
mura nterra e puorti apierti
tanti casi sdarruparu
attri eranu scuvierti.
E cercai mu mi ricuordu
pemmu pigghjiu ncunu appuntu
mu nci puortu cuomu accordu
nu completu  riendicuntu.
Arrivatu a rivenzinu
guardai a destra e pua a sinistra
ma de fronte e ggha vicìnu
u cimiteru è mbella  vista.
Senza mancu  ruvettari
na benzina e na caserma
cchjiù campetti pe cotrari
ch’era miegghjiu, fhu conferma.
Meravigghjia e no’ misteru
io restai stramangulatu
quandu dintra u cimiteru
vitti  niettu e ordinatu.
Tra nu piantu e na preghiera
na cappella e tanti fhotu
ripenzai nta chi maniera
fhui commossu e cchjiù devotu.
Era ancora tormentatu
pe’ li muorti chi ggha vitti
pua nescìvi addoluratu
e penzai a chigghi affritti.
M’appojiai a nu murettu
respirai chiggh’aria fhina
mi guardai lu giardinettu
ed’era tuttu vitamina.
No passàu nemmenu lestu
lu turmientu e la mistizia
pe’ nu piezzu restai mestu
e m’appuntai  ncuna notizia.
40) E mi dissa cicciariegghu:
mona jiamu a Rivenzinu
pua passamu e stu viniegghu
e Santu Ruoccu è cchjiù vicinu.
Guarda:  ccana nc’è la scola
e cchjiù arriedi nc’è l’Ospiziu
scatta fotu a sti vijiola
s’hai mu duni nu giudiziu.
S’hai mu cunti  a li maistri
pemmu guardi ti cumbena
o pemmu scatti e mu rigistri
ogni cosa ch’è nu bena.
Certamente va rifhatta
chista Casa de Riposu
menumala ca nc’è st’attra
ca sinnò è scandalosu.
Sembra ch’è nu bastimientu
e nc’esta puru lu giardinu
nci penzau de tantu tiempu
lu Maggiori Peruginu.
De chista strata senza margi
cu na machina a nu muorzu
senza mancu mu  t’accuorgi
già ti truovi a lu Suncurzu.
Mi ricuordu tanti guoli
e no’ passavi cu na bici
cu li ciucci e cu li muli
s’arrivava  nta Salici.
Mo giramu e pe’ ricrijiu
a mu passamu e Santu Ruoccu
vuogghjiu propi pemmu vijiu
chigghu santu e mu lu tuoccu.
Lu palazzu de la scola
ha mu vijiu, chigghu russu
chigghu supra a na traccola
e si ancora esta de lussu.
Scatta e pigghjia stu portuni
sti fhurniesti cu l’entrata
de stu randa palazzuni
ch’è de tiempu abbandunata.
50) Mi ricuordu curinghisi
quandu sutta, a sti catoia
Chiotti, Piru ed’ Aloisi
insegnavanu la storia.
Quandu puortu sta notizia
de sti cuosi abbandunati
pienzu ca no’ nc’è giustizia
e su certu addolurati.
Nta sta zona mi ricuordu
macinini a tutta fhorza
cca l’alivu jia a nu sordu
era certu na risorza.
Certu c’hajiu d’ammirara
lu palazzu e sta viduta
cu lu stromboli nta mara
sientu l’anima sperduta.
Mona  scattu a sti tesori
a stu portuni e a stu canciegghu
duva nc’era Zimatori (dottore)
e nc’era sempre nu ribiegghu.
Ha mu nquatru stu palazzu
tutti sti saracineschi
ma no’ sacciu chi ha mu fhazzu
pemmu vijiu chigghi affreschi.
Chiggh’acciegghi e li perzuni,
l’angiliegghi a li suffitta
archi, stipa e li barcuni
cu na vista beneditta.
Do’  terrazzu vidi u mundu
Muntisuoru è nta na manu
e si guardi ancora nfundu
vidi l’isuli e u vulcanu.
Menumala ch’è pittatu
perlomenu fhora fhora,
ma de dintra è decoratu
o tuttu quantu jiu nmalora?
Prima pemmu ni nda jiamu
sutta st’arcu hajiu mu passu
ch’esta chigghu chi ricramu
e cca nu  puocu mi rilassu.
60) Nel  frattempu vajiu avanti
e la chjiesa fhazzu aprira
San Giuseppe cu li santi
tutti quanti hai de vidira.
Jiu e trovau donna Ngiuannina
cu la chjiavi aprìu la porta
appicciau na lampadina
nommu pigghjiu ncuna storta.
Pua nesciendu a la sinistra
ricordai lu panifhiciu
pana misu a na cannistra
nda traivi benefhiciu.
Ricordai pe’ nu momentu
gente misa npila ndiana
pemmu pigghji appuntamentu nc’era sempe na mbattana.
Guardai allora lu riuoggiu
dissi: cca lu tiempu vola
ed’allora moggiu-moggiu
dissi  jiamu a na traccola.
Ha mu vijiu la fhuntana
ha mu guardu la mia scola
ha mu fhazzu a fhotu strana
duva armava la tagghjiola.
Chiggha strata n’attra vota
chi scindìa de Santu Ruoccu
cu Ninnuzzu e Cicciu Votta
chi arrivavanu a nu tuoccu.
Pemmu guardu ajiu certu
Santu Lia e lu Suncurzu
quandu Cicciu de Lobertu
arrivava mienzu muortu.
De Pagghjietta ni portava
scadi fhatti a la pittara
puru igghu nda mangiava
nd’avìa tanti, d’abbuttara.
Vistu ca si fhicia tardu
no’  ni resta ca volara
danci sulu ncunu sguardu
pecchì è ura de mangiara.
70) La fhacimu sbrigativa
ca già sientu li vudeggha
e lu prufhumu chi mi arriva
e chigghi santi fhilateggha.
Arrivammi ntornu all’una
fhorse era già passata
quandu vitti Cuncettina
e  la tavula acconzata.
Nu ragù de carni e puorcu
fhilatiegghi e na brindata
cu salami de suppuortu
e na bona mbrijiacata.
No’ sapìa cchjiù quantu tiempu
ggha assettatu io mangiava
m’abbuffai  pe’ passatiempu
ed’era ancora chi mbuccava.
Lu discurzu jia a lu giustu
e si parrava a fisserìa
de l’america cu gustu
chi sarvezza fhu pe mia.
M’accattai na casa nova
Rita ggha trovau maritu
La fhamigghjia si rinnova
si restava era fhallitu.
Lu lavoru ggha no’ manca
e lu dollaru camina
la saluti mu t’affranca
e pua fhara la strimina.
Si pua hai na profhessioni
e sì puru diplomatu
no nci su limitazioni
sì pe’ sempre sistematu.
Io non’happi sta fhortuna
e non’havìa tantu studiatu
nonostanti sta sportuna
no’  fhui mai nu disperatu.
Certu è ca fhatigai
e la fhici nta lu culu
notta e jiuornu m’ammazzai
lavorai comu nu mulu.
80) Quandu era fhriddiciegghu
la mugghjiera mi dicìa:
duva jiu lu Micariegghu
chigghu chi io canuscìa.
Accussina l’indomana
mi levava a matinata
puru cu la tramuntana
la jiornata era addubbata.
Jiuornu prima e jiuornu doppu
Chjianu chjianu m’accucchjai
tanti sordi e cu’ malloppu
io la casa m’accattai.
Cu l’amici e paisani
ggha trovati e frequentati
nda pigghjiamu de tisani
doppu pranzi e mbrijiacati.
Si parrava certi vuoti
mu tornamu a lu paisi
mu restamu curinguoti
cca no’ nc’esta nu tornisi.
Si parrava de Terrata
de la chjiesa e Santu Lìa
de lu passu e a Mmaculata
certi vuoti cu ironìa.
De la villa, de la chjiazza
Ndolerata e Sutta Via
Tra de igghi chi s’abbrazza
ammienzu a tanta nostalgìa.
Io pe’ chistu lu matinu
ricominciu a visitara
ogni vicu,  ogni  scalinu
c’hajiu de fotografara.
Mu nci  puortu resocuntu
a l’amici americani
e a tutti mu nci cuntu
comu stanu i paisani.
Li vicini ggha presenti
chi lu vittaru arrivara
lu trovaru cu l’intenti
ch’era ancora chi mangiava.
90) E si misaru a parrara
de li cuosi già passati
de l’amici e ricordara
chigghi a vita trapassati.
Quandu pana cu dui alivi
cu dui sardi già salati
si scarava de abusivi
chi volìanu lapidati.
Na parola n’attra tira,
e pua   n’attru amicu vena
ed’allora arriva sira
e de pranzu sini a cena.
E  continua a ricivira
cangia amicu ed’argomenti
pecchì ognunu vo’ sapira
cuomu stanu li parienti.
Cuomu vajia la saluti,
cuomu vajia lu lavoru
e si chigghi risoluti
 lu trovaru lu tesoru.
A la fhini da’ jiornata
fhui assalitu da’ stanchezza 
cu la mente mia ncionata
mi sientìa na schifhezza.
Su comunque soddisfattu
da’ jiornata già passata
ma mi sientu già strafhattu
e mo’ nci vò na riposata.
Na dormuta e pua na scossa
ruttu libaru e russata
mu distiendu sti quattr’ossa
sì, nci vo’ n’addormentata.
Ca domana già m’aspetta
na jiornata tutta chjina
c’ha mu vijiu a Elisabetta
ch’esta l’attra mia cugina.
Approfhittu e cu sta scusa
partu de lu chjianalari
ch’esta certu doverusa
e mu salutu a li cumpari.
100) Su curiusu mu rivijiu
la colonia e pua lu campu
no’ lu fhazzu pe’ castijiu
ha mu fhilmu tuttu quantu.
Chi fù bella sta nottata
riposai cuomu no’ mai
mo’ la varva vo’ rasata
ca m’aspetta nu via vai.
A li nove è troppu priestu
pemmu vai pemmu la truovi
pua nci truovi nu pretiestu
e nci puorti buoninuovi.
Tantu iggha è già abbertuta
c’arrivasti e stai cca mia
a chist’ura è rinduciuta
ed’è ggha chi aspetta a tia.
Fhai cu calma e senza fhretta
ca si bua nu cumpagniegghu
cuomu nescia da’ tuoaletta
io ti mandu a cicciariegghu.
Fhù na bella caminata
de lu passu o chjianalari
ma pe’ strata a la nchjianata
nui ncuntrammi li cumpari.
Cuomu stai e cuomu mai
pemmu tuorni a stu paisi
no’ dicisti duva vai
ti nda jisti senza abbisi.
Cuomu stanu l’attri amici
li fhigghjiuoli e la cosorte
sunu tutti cchjiù fhelici,
happaru na bona sorte?
A lu momentu no’ nc’è mala
nugghu soffra de doluri
no’ dormimu suttascala
e ringrazziamu lu Signuri.
Io comunque vinni sulu
mu ritruovu st’abitanti
ca de tiempu l’havìa ngula
de notara  cambiamenti .
110) Strati nuovi, rotatori
lampadini a no’ finira
tanti casi cu decori
chi mi fhiciaru stupira.
Mi ricuordu chistu campu
cu li vacchi pascolara
mona mbeci no’ nc’è scampu
po’ nu stadiu diventara.
Mona nchjianu a la Colonia
pe’ mu vijiu s’è na villa
chiggha chi fhu babilonia
e duva fhiciaru i Balilla.
Io ti dassu e ti salutu
ca ncampagna su direttu
ma nci puorti u benvenutu
a tutti quanti cu rispettu.
Nchjianu, guardu e su cumpusu
de li casi tuttu ntuornu
chistu postu fhu lucrusu
diventava nu latuornu.
De lu spaziu chi servìa
pe li Giuvini Balilla
no’ restau mancu la vìa
è na zona ormai tranquilla.
Arrivau lu fhorestieru
dissi, e ntisi la bussata
mi levai cu lu pensieru
e t’aspettava a matinata.
Quantu tiempu chi mancasti
era ancora giuvineggha
mo’ tornasti e mi trovasti
chi su già na vecchjiareggha.
L’importanti mu stai bona
cu saluti e cuntentizza
e no’ fhara la testona
ch’esta chista la ricchizza.
Siembri vì, nu capitanu
cu cappiegghu e cu bastuni
sì nu veru  americanu
cu cammisa e pantaluni.
120) Arrivasti volentieri
pe mu pruovi sti gambuni
li gugghjivi propri ieri
tutti st’ossa e sti gruppuni.
Ti nda inchjiu na cisteggha
E ti li mangi quandu vua
nci lu dici a Cuncetteggha
ca chist’attra esta la sua.
Ti preparu na vivanda
ed’intantu tu mi cunti
cuomu stai de chiggha banda
ca m’assiettu fhaccimprunti.
La mugghjiera si spagnava
havìa pagura de lu volu
si penzava ca scoppiava
cuomu fhussa de tritolu.
La fhigghjiola si spusau
happa puru già na fhigghjia
su cuntientu ca penzau
mu sù nonnu de fhamigghjia.
Ca lu Patra è n’Italianu
li sua nonni Calabrisi
sta niputi americana
vena randa a stu paisi.
Mo’ ti fhazzu mu la vidi
tiegnu na fotografìa
mi la puortu si nci cridi
ca io pienzu ch’è cu  mia.
Uocchi chjiari e na vuccuzza
chi assimigghjia ed’è precisa
a la nanna Sabegghuzza
vera e santa calabrisa.
Mu hava sempe bona sorta
mu ha bontà e gentilezza
pemmu criscia sana e fhorta
e mu viva nta ricchezza.
Mu ha li cuosi cchjiù virtuosi
mu accumpagna la saluti
ca pua  tutti l’attri cuosi
sunu certu benvenuti.
130) Li tua fhigghji duva sunu?
su già randi , su crisciuti
cca cu tia no’ nc’è nessunu
su studenti  o su spusati?
Veramenta è nu castijiu
ma su tutti laureati
ma purtroppu no’ li vijiu
ca a lu nordu su emigrati.
Cca nui simu disperati
no’ si trova cchjiù lavoru
si no’ sù raccumandati
ha mu si nda vanu fhora.
Hanu casa, hanu fhatiga
no’ nc’è  nugghu cca cu mia
ogni muorzu nc’è na mbriga
ca vorìanu puru a mìa.
No’ pe’  fhara na polemica
cca li cuosi no’ cangiaru
tu partisti pe’ l’america
e li fhigghji  mia emigraru.
Mona scindu pe’ la chjiazza
tantu pua nui ni vidimu
ca sì tu la ciginazza
e passu mu ni salutamu.
Mo’ chi sacciu cuomu stai
e chi ti vitti de’ perzuna
su cuntenta ca tu vai
ggha Cuncetta ch’èsta l’una.
Chista strata è nu raccordu
chi ti porta a la ziafhama
nta stu postu mi ricuordu
nc’era propi la fhuntana.
Nd’havìa crita a sti puntuni
e ranuocchji a no’ finira
cu la Scola e lu Comuni
no’ potìa no progredira.
A sta curva suprastrata
cu la vista chi offra e offrìa
tutti fhanu na fhermata
ma pe’  na  fotografìa.
140) Chistu bellu panorama
ch’è  de cchjiù lu canusciutu
puru io puortu la fhama
ca pe’ mia è lu benvenutu.
Mo’ chi simu de scinduta
io ti vijiu sudatizzu
ma, fhacimu na viduta
e nu giru nta lu Spizzu.
Ha mu vijiu lu mulinu
chi cu l’acqua macinava
ha mu guardu propi a finu
duva scarpi si conzava. 
Ti lu dicu ca de certu
ha mu sapiti vui cotrari
cca no’ nc’era nu desertu
era chjinu de scarpari.
Ca li strati de’ lu spizzu
no’ su’ sulu principali
nc’esta chista pe’ servizzu
mu  ti porta a Triccannali.
Mo’ tornamu a Petrachjiana
ca Cuncetta cucinàu
ca lu stomacu ricrama
e ncuna cosa preparàu.
Già sti busti sunu chjini
e lu sicundu già l’avìmu
sunu tutti vitamini
ni mangiamu cu lu vinu.
Lu profhumu si spandìa
invadìa ogni carrera
ojia mangia cca cu mìa
e no’ guardara a buttunera.
Si m’assiettu a sta buffetta
quandu arriva pemmu partu
ha mu puortu la giacchetta
mu m’allarga a ncunu sartu.
Quantu è bona chista pasta
e cchjiù ancora stu suffrittu
nda fhacisti na catasta
ma esta santu e benedittu.
150) Spizzichijia cu st’alivi
cu stu vinu e sti sozzizza
sunu tutti digestivi
chi ti caccianu a stanchizza.
Miegghjiu non’esagerara
nommu arriva malanova
pecchì hajiu e rispettara
qu’è chi vena mu mi trova.
Esta certu ed’è sicùru
mo’ chi sanu ca si ccana
pomeriggiu è nu langùru
e non’aspettanu domana.
Ed’infatti già bussaru
cuomu fhussaru chjiamati
quattru amici nc’i arrivaru
pemmu sannu e l’emigrati.
Nta curinga è nu desertu
e no’  pe fara meravigghjia
nta l’america nc’è certu
n’emigratu pe’ famigghjia.
Cuomu stanu li summastri
chi successa a chiggh’amici
soprattuttu chi portasti
nta sta grossa tua balici.
Io vi puortu li saluti
de l’amici e dei  parienti
sunu tutti sbalorduti
su felici e su cuntienti.
Ma lu sai ca tanti vuoti
ni ncuntramu a lu mercatu
cu l’amici curinguoti
e ni pigghjiamu nu gelatu?
Ti ricuordi piccirigghji?
e pua l’attru rispundìa
chi jiocavumu a nucigghji
a lu chjianu e Santu Lia?
Micu, Peppa  Carru e Ntuoni
quattru amici a la pignara
senza fhara cirimuoni
jienu a fhicu pe’ mangiara.
160) E li guierri de rioni?
Passu cuntra lu Carvaru
gruppi senza distinzioni
ni ruppiemu  lu panaru.
No’ fhaciamu marciandietru
Nta la gara  pe’  volara
quandu jiemu a Santu Pietru
cu ciolè pe’ passijiara.
Cu la fhjiunda nta terrata
nd’ammazzavumu licierti
pe’ li giuvini è cazzata
certamente su cchjiù sbierti.
Ti ricuordi chiggha sira
chi fhacìamu serenata
chi mugghjieritta s’adìra
e chi ni fhicia na vagnata?
E pe’ nui  jiu certu  bona
ca a l’amici de la chiazza
nta lu miegghjiu a signorona
nci jiettau la pisciazza.
E pua nta chigghu cuntraluci
na mbrellata nta la testa
pua pigghjiau nu fhampaluci
nta lu mienzu de la fhesta.
E accussìna discurrivi
e parravi fhina a sira
ti guardavi e t’accorgivi
ch’era ura de partira.
Ggha nui simu l’emigrati
ma cu onori e profhessioni
simu tutti sistemati
cu na bella posizioni.
Tutti chigghji chi canusciu
e chi frequentu volentieri
stati certi nugghu è musciu
no’ nc’è nugghu vacanzieri.
No’ nci sunu  vacabundi
perlomenu no’ nda sacciu
hanu tutti taschi fhuondi
no’ nc’è nugghu poveracciu.
170) Ma provati chistu vinu
assaggiati sti gambuni
ch’esta tuttu genuinu
e ca no’ siti tamarruni.
Ncumpagnìa si viva miegghjiu
soprattuttu si su amici
inchjia chistu biccheriegghu
mu brindamu cchjiù felici.
Vui domana fhatigati
ripigghjiati lu lavoru
mo’ chi tutti vi nda jiati
certu duormu e mi ristoru.
Ni nda jiamu ch’esta tardu
tantu priestu ni vidimu
ni ncuntramu a lu bigliardu
e na birra ni vivimu.
Ni vidimu e bonanotta.
Ti lu dissi ch’è nu vizzu
ca sta genta esta bigotta
e ca nci manca lu jiudizzu?
Ca na visita chi fanu
no’ capiscianu ca dura
puru ca no’ sìni stranu
massimu tri quarti d’ura?
Non’è chista na gran pena
chi mi duna cchjiù fastidu
è ca pranzu cu la cena
ogni jiuornu è nu scumpidu.
Tu lu sai ca no’ m’importa
ca ricivi a tutti quanti
esta aperta chista porta
puru a chigghji cchjiù irritanti.
Io domana su mbitatu
vajiu e mangiu ggha Bettina
ma non’hajiu mai giratu
chiggha parti da Gabina.
Mo mi curcu nta lu liettu
ca domana sugnu ngiru
speru pemmu mi riciettu
e mu duormu cuomu agghjiru.
180) Jiendu avanti cu rispettu
mangi, vivi e ti divierti
e la sira nta lu liettu
ti rimbuocchi li cuvierti.
Certu ca no’ po’ durara
chista vita ch’è nu spassu
no’ nda puozzu cchjiù abbusara
e mu mangiu pemmu  ngrassu.
Nta lu passu vitti a tutti
lu carvaru lu girai
vitti chigghi casi rutti
e tanti amici cca ncuntrai.
Mona passu da’ rugheggha
quattru passi sutta a via
pemmu vijiu a villiceggha
e pe’ na fotografìa.
Stu riuni no’ cangiau
cca nc’è sempre poca gente
si tu ncuntri na perzuna
tuttu tì tornanu a mente.
Li ribiegghi e cu gridava
tanti gienti avanti a porta
cui cusìa cu ricamava
cu mpurnava ncuna torta.
Nc’era puru cu stacìa
a la fhurnesta ggha affacciata
cu la scusa ca stendìa
gghà  fhacìa l’annammurata.
Eranu diavulerìa
chigghi gradi e chigghi perna
de sta villa a i tiempi  mia
ch’era propi na caserma.
E la guardia chi passava(Russo)
chi osservava ogni puntuni
li fhigghjiuoli spaventava
chigghi ch’eranu spaccuni
T’apparìa nta nu momentu
propi quandu  si jiocava
ti pigghjiava a tradimentu
e lu palloni ti spaccava.
190) E li chjianti dei fhifoni
chi non’eranu d’accordu
pemmu spacca lu palloni
ca no’ nc’era cchjiù nu sordu.
No’ bastava chistu affrontu
e abbisava i genitori
e ogni patra era già prontu
ed’abbuscavi cu doluri.
Mo’ nta villa ntisi dira
ca d’estati s’organizza
e tanti  jiochi  puoi vidira
mu si caccianu li spizza.
Nta la chiesa trasu chjianu
pemmu vijiu a Santu Ndria
San Michieli e San Mbestianu
e lu Cora de Maria.
Ha mu fhazzu ncuna fotu
de l’ingressu pe’ l’Attaru
de cristianu ch’è devotu
a stu bellu Acquasantaru.
Mo’ chi niesciu nta la Villa
ha mu pierdu nu momentu
pemmu liejiu la postilla
e li nomi a u Monumentu.
Mi dispiacia ca  ha mu vajiu
nta lu chjianu e menzalora
sinnò ccana havìa mu stajiu
pe’ n’attr’ura stacìa ancora.
Ha mu passu de ggha Lucciu
pemmu arrivu a San Franciscu
pua non’hajiu mu m’ammucciu
ca m’assiettu e mi rifhriscu.
Cu l’amici ni ncuntrammi
ni fhermammi pe’ parrara
cu na birra n’assettammi
ripigghjiammi a cuntara.
Ti ricuordi quantu fhumu
nta stu bar si cundensava
e a li carti  pe’ consumu
tanta genta si mbrigava?
200) Attri tiempi, attri perzuni
attri modi de campara
mo’  si sentanu canzuni
non’è cchjiù nu sparagnara.
Mo’ vi dassu e vi salutu
c’ha mu tuornu ggha Cuncetta
ca lu tiempu è già scadutu
e d’è certu  ca m’aspetta.
Ha mu pienzu chi ha mu fhazzu
e mu cominciu a salutara
mo’ pe’ chistu io v’abbrazzu
ca ggha ajiu de tornara.
Ojia mangi minestroni
ca sinnò ti sienti mala
pe’ sicundu polpettoni
pua ti vivi nu Marzala.
Stu sozzizzu ti l’arrustu
pe’ domana a menzijiornu
ha mu sienti chigghu gustu
e pana fhriscu de lu fhurnu
Quandu tuorni a casa tua
’ncumpagnia d’americani
ha mu dici, si lu vua,
ca ti liccasti puru i mani.
Sta tranquilla nci lu dicu
c’ha mu puortu li saluti
com’è certu ca su Micu
e li dassu ggha atturruti.
Ha mu vidanu pe’ forza
capicoggha e Suppressati
chigghi chi ajiu nta  la borza
e nta sti jiuorni già fhilmati.
Li gambuni, li sozzizza
chiggha limba e fhilatiegghi
ha mu fhazzu mu nci rizza
lu piluorciu e li piliegghi.
Ha mu puortu resucontu
de li cuosi chi filmai
de li fotu do’ tramontu
pe’ cuì io gghà m’impegnai.
210) Mu nci cuntu quantu vitti
ca nci fhu nu fhinimundu
no’ nci su cchjiù derelitti
e ch’esta tuttu n’attru mundu.
Si nci pienzu già mi vena
de ciangira a tuttu spianu
e chigghu jiuornu la gran pena
ca mi fhici  americanu.
Io domana sai chi fazzu
dassu a tutti li saluti
cu nu vasu e cu n’abbrazzu
e li dassu nzalinuti.
No’ pua fhara  tu sta cosa
ch’è na cosa  de vigliacchi
puru ch’esta dolorosa
li saluti, e ti distacchi.
Chi ti custa pua n’abbrazzu
na stringiuta de li mani
ca non’esta nu trapazzu
ed’è na cosa de cristiani.
Cerca pemmu sini umanu
pecchì unu sai chi dissa?
ti lu dicu in’Italianu
nomu passi pua pe fissa.
216) In  un addio e per amore
il pianto riga il volto di chi parte
ma anche quello di chi resta.
E ti dissi tuttu.