Democrazia puttana

Democrazia Puttana

 
Sta grandissima puttana
Chi cu tutti si curcau
La fhuttiru e restau prena
E non sà cui la mprenau ....
Iggha dice ch’é cristiana ;
E de cristianu non'ha nente
Si mbiscau cu tanti latri
Pe mu futtanu la gente.
Chi "bellissima "Cotrara"
E bellu "Garbu"chi trovau ....
Socialista cu lu cazzi!
La fhuttiu e no la pagau . . .
Mo’ vidimu cuomu nesce
Chistu erede chi aspettamu
Si a lu frunti hava la stiggha
Cu la fhavucci a la manu !....
E si nda pigghia de lu patre?
Chi diciti mu facimu?. . .
V’assicuru ca non dassa
Mancu uocchi mu ciangimu . . .

G.B - G.