Tiempi moderni

TIEMPI MODERNI
 
Ogni jiornata comincia e mora
Cu na pinnula pe’ lu cora,
cahfè amaru e latta scrematu
mu ti ricuordi ca’ sini malatu
 
Cchliù jiamu avanti ed’è piejiu ancora
‘nc’è tanta pasta e pumadora
‘c’esta de’ tuttu de’ la A a la Z
Ma no’ pùa mangiara c’hai lu diabeta.
 
Tutti li cuosi chi ti piaciarienu
Pana, sozzizzu e nu bicchieri de’ vinu,
pua sulu assaggiara ma, cu tanta attenzioni
nommu ti izza chiggha pressioni.
 
Na Parmigiana e quattru lasagni
Si ti li mangi hai mu ti spagni
Alici hfritti e carni ‘mbrodu
Pemmu l’assaggi hai mu truovi lu modu.
 
Puru a lu Barra fhai brutti hfiguri
Quandu a n’amicu ‘nci puorgi l’auguri,
no’ bivi Birra, Aranciata o Sambuca
c’hai lu diabeta chi certu t’affuca.
 
‘Nc’esta pe’ tutti na’ parrasìa
Colistiloru o Glicemìa,
no’ ‘nc’èsta la crisi de’ lu trentasìa
ma, ognunu de’ nui ha na’ malatìa.
 
Er. Ga.